Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nhằm tạo việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2000

(Bản scan) Việc chuyển dich cơ cấu lao động trong nền kinh tế thị trường do đó cũng hoàn toàn khác - Trước hết nó phải do các cơ sở kinh tế trong nông thôn tự làm, theo yêu cầu của nền kinh tế thj trường. Điều dó có nghĩa là, ngành nào, lĩnh vực nào, tiểu vùng nào sản suất - kinh doanh có hiệu quả, mang lại thu nhaaoj cao

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY