Chuyên đề Xây dựng thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank)

MỤC LỤC Lời mở đầu .1 Chương 1.Tổng quan về marketing ngân hàng. 3 1.1 Khái quát về marketing ngân hàng. 3 1.1.1 Sự cần thiết của marketing trong hoạt động của ngành ngân. 3 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Marketing ngân hàng. 7 1.1.3 Mối quan hệ giữa marketing và xây dựng thương hiệu. 16 1.2 Thương hiệu. 18 1.2.1 Khái niệm18 1.2.3 Những yếu tố tác động đến thương hiệu. 20 1.2.4 Xác định giá trị thương hiệu. 21 1.2.6 Các chiến lược thương hiệu. 29 1.3 Công cụ xây dựng thương hiệu. 31 1.3.1 Hoạt động PR( public relation )31 1.3.1.1.Khái niệm31 1.3.1.2 Các loại hình PR33 1.3.1.3.Các hoạt động của PR34 1.3.2 Hoạt động quảng cáo. 39 1.3.2.1 Khái niệm39 1.3.2.2 Những phương tiện quảng cáo. 41 1.3.3 Các công cụ xây dựng thương hiệu khác. 43 1.4.1 Điều kiện chủ quan .45 1.4.2 Điều kiện khách quan. 47 Chương 2 : Thực trạng hoạt động xây dựng thương hiệu Ocean bank 49 2.1 Khái quát về OceanBank. 49 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của OceanBank. 49 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự. 51 2.1.3 Kết quả kinh doanh chủ yếu. 52 2.2. Ý nghĩa thương hiệu. 57 2.3 Chiến lược marketing mix. 58 2.3.1 Sản phẩm58 2.3.2 Giá. 62 2.3.3 Phân phối63 2.3.4 Xúc tiến hỗn hợp. 64 2.3.5 Con người64 2.3.6 Dịch vụ khách hàng. 65 2.4 Hoạt động PR và quảng cáo tại Ocean bank. 65 2.4.1 Hoạt động PR66 2.4.2 Hoạt động quảng cáo. 69 Chương 3 : Giải pháp xây dựng thương hiệu Ocean bank. 73 3.1 Nhận định vấn đề. 73 3.2 Căn cứ đề xuất giải pháp. 73 3.2.1. Mục tiêu. 73 3.2.2. Phân tích SWOT. 74 3.2.2.1. Điểm mạnh và điểm yếu. 74 3.2.2.2. Cở hội và thách thức. 75 3.2.2.3 Phố hợp OS, TS, OW, TW . 76 3.2.3 Đề xuất giải pháp. 78 3.3 Nội dung triển khai79 3.4 Đề xuất ngân sách. 81 Kết luận. 83 TÀI LIỆU KHAM KHẢO85 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY