Chuyên đề Phát triển hoạy động bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI3 1.1. Khái quát về NHTM . 3 1.1.1. Khái niệm - đặc điểm NHTM . 3 1.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM . 4 1.2 Hoạt động bảo lãnh của NHTM . 12 1.2.1 Khái quát về hoạt động bảo lãnh của NHTM . 12 1.2.2 Phát triển hoạt động bảo lãnh của NHTM . 14 CHƯƠNG II : TRỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA CHI NHÁNH NH ĐT&PT NAM HÀ NỘI33 2.1. Sơ lược quá trình phát triển. 33 2.1.2. Cơ cấu tổ chức – Nhân sự. 34 2.1.3. Kết quả hoạt động chủ yếu của NH36 2.2. Trực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh của chi nhánh NHĐT&PT nam hà nội40 2.2.1. Cỏc văn bản chế độ hiờn hành điều chỉnh dịch vụ bảo lónh ỏp dụng tại NHĐT&PT Nam Hà Nội40 2.2.2. Phí bảo lãnh. 41 2.3 . Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh của NH.44 2.3.1. Kết quả hoạt động bảo lãnh của chi nhánh những năm gần đây.44 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 50 Chương III: Giải Pháp. 59 3.1. Định hướng phát triển HĐBL của NH ĐT&PT Nam HN59 3.2. Giải pháp. 60 3.3. Kiến nghị66 KẾT LUẬN69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY