Chuyên đề Lợi nhuận và cấu trúc tài chính

Nợ và các vấn đề công bằng trong thời gian tốt và xấu Bảng báo cáo tần số và cường độ của các hoạt động tài chính cho các loại lợi nhuận cho phụ mẫu của các công ty trong thời gian tốt và xấu. ngành công nghiệp An được định nghĩa là thời gian có tốt "nếu các công ty trung bình trong ngành công nghiệp mà có một thị trường sách mà là cao hơn 67 phần trăm của sự phân bố theo trình tự thời gian của ngành công nghiệp tỷ lệ trung bình thị trường-to-book Ngược lại,. một ngành công nghiệp được xác định là có lần xấu nếu các công ty trung bình trong ngành công nghiệp mà có một tỷ lệ thị trường mà là thấp hơn 33 phần trăm của chuỗi thời gian phân phối của ngành công nghiệp trung bình của thị trường-to-book tỷ lệ hình A và B báo cáo. người tỷ lệ phần trăm của các công ty (a) phát hành nợ ròng vượt quá 5% giá trị tài sản của họ,(b) phát hành vốn cổ phần ròng vượt quá 5% giá trị tài sản của họ, (c) phát hành nợ và vốn chủ sở hữu cả hai repurchasing vượt 5% của giá trị tài sản của họ, và (d) các công ty phát hành cổ phiếu và nghỉ hưu nợ vượt quá 5% giá trị tài sản của họ Panel C lập bảng. nợ trung bình và mức độ công bằng, và những thay đổi có nghĩa là nợ và vốn chủ sở hữu việc phát hành. mẫu là các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên các tập tin Compustat hàng năm cho giai đoạn 1971-2006

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY