Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hải Dương

<p> Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị Hải Dương, em có thể khẳng định rằng: kinh doanh trong cơ chế thị trường phải là kinh doanh tổng hợp, doanh nghiệp được phép tự do phát triển hướng kinh doanh trên cơ sở tính toán, xác định kết quả đối với từng hoạt động, từng loại sản phẩm. Từ đó nhanh chóng chuyển hướng mở rộng hay thu hẹp sản xuất, đầu tư hay giảm vốn kinh doanh. Điều quan trọng là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phải tính toán trên nguyên tắc thận trọng và chắc chắn. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không phải là vấn đề mới mẻ về mặt lý luận. Song việc vận dụng chúng như thế nào vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thì luôn m ới mẻ vì thực tiễn rất đa dạng và phức tạp. Việc hoàn thiện nội dung công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí và tính giá thành luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nhận thức được điều này Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị Hải Dương đã không ngừng phấn đấu để tự hoàn thiện mình thích ứng với những thay đổi của chế độ, những biến đông của kinh tế thị trường và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Từ những nhận thức về lý luận và yêu cầu của thực tế, qua thơì gian thực tập tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị Hải Dương, em đã hoàn thành đề tài: “Hoàn thiện phương pháp kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng đô thị Hải Dương”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY