Chuyên đề Hoàn thiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh thực hiện

<p> Ở Việt Nam hiện nay, kiểm toán đang còn là một ngành mới, non trẻ. Kiểm toán chỉ thực sự ra đời vào đầu năm 90. Chính vì vậy phải hoàn thiện kiểm toán về mọi mặt nhất là hoàn thiện quy trình kiểm toán để đáp ứng được nhu cầu cà cân bằng được chi phí của các cuộc kiểm toán. Hiện nay, Việt Nam đang bước vào thời kỳ đổi mới rất mạnh mẽ, trong khi đó trên thế giới, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang trở thành một trào lưu mà bất kể quốc gia nào không bắt kịp nó đều sẽ bị đào thải, đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập WTO. Xu hướng này tạo ra một sân chơi bình đẳng, trong đó các doanh nghiệp có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận thông tin và các nguồn lực, thúc đẩy cạnh tranh trên cơ sở công khai minh bạch trên các cơ chế, chính sách tài chính. Điều này đem lại thời cơ, động lực cho nên kinh tế Việt Nam phát triển, nhưng những thách thức mà nó đặt ra cũng không nhỏ. Trước thực trạng đó, hoạt động kiểm toán đã phát triển không ngừng và trở thành công cụ đắc lực trong việc lành mạnh hóa nền kinh tế quốc dân. Mặc dù đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn 20 năm, nhưng kiểm toán Việt Nam vẫn là một lĩnh vực còn non trẻ, chính vì vậy đổi mới kỹ thuật kiểm toán cho phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng như xu hướng cung của thế giới nhằm đảm bảo sự minh bạch trong báo cáo tài chính, tạo điều kiện cho người sử dụng thông tin bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu khách quan. Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng là một phần quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính, cần tập trung xem xét vì khoản mục này tiềm ẩn nhiều rủi ro: - Đây là khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp,chiếm tỉ trọng lớn trên bảng cân đối kế toán, được nhiều người sử dụng thông tin tài chính tập trung theo dõi. Đó là nguồn thu tiền chính để đảm bảo khả năng thanh toán của công ty. Vì vậy, theo dõi khoản phải thu khách hàng là một việc hết sức quan trọng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY