Chuyên đề Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn Yên- Tỉnh Yên Bái

<p> - Phương pháp điều tra thu thập số liệu,tài liệu: + Điều tra thu thập các tài liệu tại các đơn vị cơ quan chức năng, các phòng ban chuyên môn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cũng như công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Nghiên cứu các văn bản pháp luật như: Luật, Thông tư, Nghị định, Nghị quyết về công tác đăng ký quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ từ trung ương tới địa phương. + Tìm hiểu các văn bản pháp luật về quản lý đất đai của huyện Văn Yên-tỉnh Yên Bái - Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu: + Căn cứ vào các tài liệu, số liệu đã thu thập được tiến hành thống kê, xử lý các tài liệu, số liệu đã thu thập được, từ đó tìm ra mối quan hệ giữa chúng. + Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài, đánh giá phân tích và tổng hợp thông tin trong các tài liệu đó nhằm chỉ ra những vấn đề tích cực, tiêu cực để từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết và nhừng vấn đề cần khuyến khích, phát huy. - Phương pháp phân tích, so sánh: Từ những số liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá, nhận xét; tìm ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và khó khăn trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương từ đó đề xuất các giải pháp để giải quyết tốt nhất cho công tác này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY