Chứng thực người dùng qua đặc trưng gõ phím

ỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề 1.2. Mục tiêu 1.3. Nội dung nghiên cứu 1.4. Đóng góp của luận văn 1.5. Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG 2.1. Cách tiếp cận độ đo 2.2. Cách tiếp cận máy học 2.3. Cách tiếp cận khác CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH CHỨNG THỰC ĐỀ XUẤT 3.1. Keystroke dynamic 3.2. Cơ chế chứng thực 3.3. Mô hình chứng thực 3.4. User profile 3.4.1. Cấu trúc User profile 3.4.2. Khởi tạo User profile 3.4.3. Cập nhật User profile 3.4.3.1. Phản hồi tường minh (Explicit feedback) 3.4.3.2. Phản hồi tiềm ẩn (Implicit feedback) 3.4.3.3. Phương pháp kết hợp 3.4.4. Khai thác User profile 3.4.5. Mô hình User profile trong chứng thực keystroke dynamics 3.4.5.1. Cấu trúc 3.4.5.2. Khởi tạo 3.4.5.3. Cập nhật/Khai thác 3.5. Mô hình GA-SVM 3.5.1. Thuật giải di truyền 3.5.2. Support vector machine 3.6. Mô hình kết hợp User profile-GA-SVM 3.6.1. Cấu trúc 3.6.2. Giai đoạn khởi tạo 3.6.3. Giai đoạn khai thác 3.6.4. Giai đoạn cập nhật 3.7. Phương pháp đánh giá CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 4.1. Thu thập dữ liệu 4.2. Rút trích đặc trưng 4.3. Cấu trúc User profile 4.4. Huấn luyện và kiểm tra 4.4.1. Trên bàn phím máy tính 4.4.1.1. Two - class SVM 4.4.1.2. GA - Two-Class SVM 4.4.1.3. GA - One-Class SVM 4.4.2. Trên điện thoại di động 4.4.2.1. GA-Two-class SVM 4.4.2.2. GA-One-class SVM 4.5. Nhận xét kết quả CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC A. Xuất xứ của bàn phím Dvorak B. Sơ dồ tóm tắt các phương pháp chọn đặc trưng C. Sơ đồ tóm tắt các cách tiếp cận trong bài toán keystroke dynamic

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY