Chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc và thương mại khu vực Đông Nam Á

Kết quả nghiên cứu này tập trung vào thời kỳ phản ứng tăng cao ở các nước châu Á, sự đột nhiên tăng giá của đồn g Nhân dân tệ, nhất là nếu các n ước châ u Á cũn g định giá chống lại đồn g tiền của quốc gia khác. Mặc dù sự n ghiên cứu n ày chỉ tập trung vào khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu- để mà đưa r a nhữn g kết luận không dễ hiểu. Nó phục vụ cho nhữn g điểm quan trọng về quá trình đầu tư hiệu quả man g tính lâu dài từ n ân g giá đồn g Nhân dân tệ và sự kết nối chính sách tỷ giá hối đoái khác nhau trong châu Á. Mặc dù những con số của bài báo được đưa ra, người n ghiên cứu dùng những dữ liệu mới là cần thiết. Cuối cùn g, trong kh i x uất khẩu của Trung Quốc có lợi nh uận một cách rõ r àng từ sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế. Độ co giãn tron g thu nhập của nhập khẩu Trung Quốc thì khá thấp trong bài viết này. Nó dườn g như chỉ ra rằng nhập khẩu tới Trun g Quốc thì phụ thuộc nhiều vào đầu tư trực tiếp nước n goà i hơn là hoạt độn g của nền kinh tế trong nước. Mặc dù dữ liệu mẫu trong bài viết này chỉ chạy tới cuối năm 2005, kết quả cho thấy cũn g xác nhận bởi sự phát triển kinh tế trong thời gian gần đây. Nh u cầu trên thế giới lớn và tăn g trưởn g dòng vốn đầu tư nước ngoà i giữ cho x uất khẩu v à nhập khẩu Tr ung Quốc tăng nhanh tới tận mùa hè năm 2008. Sau đó, nền kinh tế toàn cầu suy thoái và giảm sút trong vốn đầu tư nước ngoài đã làm cho xuất khẩu Trung Quốc có thể giảm đi nhiều hơn cũng như nhập khẩu, đặc biệt từ các đối tác của Trung Quốc. Thật sự, nền thương mại bên trong khu vực châu Á đã trở nên giảm mạnh trong vài tháng gần đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY