Chiến lược và quản lý chiến lược

CHưƠNG I Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược I - Những lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh 1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 1.1. Các quan điểm về chiến lược kinh doanh Trên thực tế có rất nhiều quan điểm khác nhau về chiến lược. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau và vào từng thời kỳ phát triển khác nhau mà các nhà kinh tế có những quan niệm khác nhau về chiến lược. Theo General Ailleret, chiến lược là “việc xác định những con đường và những phương tiện vận dụng để đạt tới các mục tiêu đã được xác định thông qua các chính sách”. F.J.Gouillart lại cho rằng chiến lược của các nhà doanh nghiệp là “toàn bộ các quyết định nhằm vào việc chiếm được các vị trí quan trọng, phòng thủ và tạo các kết quả khai thác và sử dụng ngay được”. “ Chiến lược là nghệ thuật phối hợp các hành động và điều khiển chúng nhằm đạt tới các mục tiêu dài hạn “ (G. Hissh). “ Chiến lược của doanh nghiệp là nhằm phác hoạ những quĩ đạo 2. Đánh giá, phân bổ nguồn lực hợp lý Để đảm bảo cho việc thực hiện chiến lược, Tổng công ty cần tổ chức đánh giá, huy động nguồn lực. Công tác này do Ban kế hoạch phối hợp với các ban chức năng khác, chủ yếu là Ban tài chính kế toán và Ban tổ chức cán Hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ đạo thực hiện chiến lược. Hệ thống thông tin giúp cho các nhà quản lý chiến lược truyền đạt các quyết định chiến lược xuống cấp dưới và nhận những phản hồi từ cấp dưới lên. Việc đầu tiên của bước triển khai chiến lược là các nhà quản lý chiến lược phải vận dụng hệ thống thông tin. + Kênh thông tin quản lý: Ban kế hoạch của Tổng công ty có nhiệm vụ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chiến lược kèm theo các văn bản công bố chiến lược do Tổng giám đốc ý duyệt; lập báo cáo kế hoạch thực hiện chiến lược; xây dựng phổ biến cơ chế, quy chế thực hiện chiến lược cho các bộ phận chiến lược. Các cán bộ quản lý cấp kinh doanh (cấp trung) sẽ triển khai chiến lược cấp kinh doanh trên cơ sở thực hiện chiến lược kinh doanh; xây dựng, quyết định các kế hoạch tác nghiệp. Truyền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY