Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của công ty cổ phần viễn thông FPT đến năm 2010

<p> MỤC LỤC Trang phụ bìa Mục Lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt LỜI MỞ ĐẦU Chương 1 : Cơ sở lý luận và tổng quan về thị trường QCTT tại Việt Nam 1.1 - Cơ sở lý luận 1.1.1 - Khái quát về chiến lược 1.1.1.1 – Khái niệm về chiến lược 1.1.1.2 - Phân loại chiến lược 1.1.1.3 - Nghiên cứu môi trường của ngành 1.1.2 - Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp 1.2 – Tổng quan về thị trường QCTT tại Việt Nam 1.2.1 - Khái niệm về quảng cáo trực tuyến. 1.2.2 - Đặc điểm của quảng cáo trực tuyến 1.2.3 - Các hình thức quảng cáo trực tuyến 1.3 . - Thực trạng quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. 1.3.1 - Tiềm năng thị trường 1.3.2 - Thực trạng và nguyên nhân QCTT chưa phát triển tại Việt Nam Chương 2 : Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ QCTT tại Công Ty cổ phần viễn thông FPT trong thời gian qua. 2.1- Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Viễn thông FPT. 2.1-1. - Quá trình hình thành và phát triển 2.1-2. - Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh 2.1-3. - Tổ chức quản lý của FPT Telecom 2.1-4. - Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ QCTT của FPT. 2.2- Phân tích môi trường họat động của công ty cổ phần viễn thông FPT 2.2-1. - Môi trường vĩ mô 2.2-2. - Môi trường vi mô 2.3- Phân tích so sánh Công ty FPT với các đối thủ cạnh tranh 2.3-1. - Giới thiệu về các đơn vị kinh doanh dịch vụ QCTT tại Việt Nam 2.3-2. - So sánh FPT với các đối thủ 2.3-3. - Tóm tắt mặt mạnh mặt yếu của các công ty Chương 3 : Chiến lược phát triển dịch vụ QCTT và giải pháp thực hiện của công ty cổ phần viễn thông FPT đến năm 2010. 3.1- Dự báo nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường QCTT tại Việt Nam 3.1-1. - Dự báo nhu cầu thị trường 3.2- Căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển. 3.2-1. - Ma trận các yếu tố môi trường 3.2-2. - Ma trận SWOT 3.3- Các mục tiêu cơ bản của FPT đến năm 2010 3.4- Vận dụng ma trận SWOT để xây dựng chiến lược phát triển. 3.5- Nội dung chiến lược phát triển từ nay đến năm 2010. 3.6- Các giải pháp thực hiện chiến lược 3.7- Kế hoạch thời gian KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY