Chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam của holcim Việt Nam 2006 – 2010

<p> PHẦN MỞ ĐẦU 1.Giới thiệu đề tài a.Ý nghĩa của đề tài : Xây dựng định hướng chiến lược cạnh tranh của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam giai đoạn 2006 -2010, xây dựng và phát triển thương hiệu xi măng Holcim trở thành nguồn vật liệu xây dựng cung ứng góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng, đổi mới phát triển kinh tế Việt Nam. b. Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh xi măng Holcim Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của nó trên thị trường được chia thành 3 nhóm: nhóm các công ty trực thuộc TCT xi măng Việt Nam như Hà Tiên 1, Hà Tiên 2; nhóm các công ty liên doanh như Nghi Sơn và các nhà máy nhỏ trực thuộc địa phương. c. Phương pháp nghiên cứu : - Nghiên cứu cơ sở lý luận của quá trình quản trị chiến lược, trên cơ sở đó xác định nguồn thông tin cần thiết, chọn lựa các hình thức thu thập thông tin, sau đó dùng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp và đưa ra các đề xuất, lập kế hoạch chiến lược. - Thông tin được thu thập qua các kênh như sau : Các kết quả điều tra về khu vực thị trường qua các công ty tư vấn; Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các nhà phân phối; các khách hàng tiêu dùng ,Trao đổi thông tin với các cấp lãnh đạo của công ty; Các khảo sát , phân tích, đánh giá thị trường của Holcim Việt Nam; Các báo cáo của ngành, các bài báo liên quan. d. Giới hạn đề tài: - Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thị trường xi măng của Holcim Việt Nam tại khu vực phía nam từ Khánh Hoà cho đến Cà Mau. Luận văn giới hạn ở việc thiết lập chiến lược cạnh tranh giai đoạn 2006-2010 của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam dựa trên cơ sở phân tích đánh giá các thông tin thu thập được, các kiến thức đã học cùng với kinh nghiệm bản thân. Luận văn chưa đề cập đến việc tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược. CHƯƠNG 1 MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNGTY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XI MĂNG KHU VỰC PHÍA NAM CỦA HOLCIM VIỆT NAM 2006 –2010 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY