Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt một thùy phổi trong ung thư phế quản nguyên phát tại bệnh viện K

<p> Qua nghiên cứu để viết về chuyên đề chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt một thùy phổi trong UTPQ nguyên phát tôi đã hiểu sâu thêm về các đặc điểm giải phẫu của lồng ngực và các đặc điểm sinh lý của hệ hô hấp cũng nhƣ các đặc điểm về giải phẫu và sinh lý bệnh trong UTPQ. Trong quá trình chăm sóc bệnh nhân trƣớc và sau phẫu thuật cắt thùy phổi trong UTPQ, tôi nhận thấy điều quan trọng nhất của ngƣời điều dƣỡng là phải hƣớng dẫn bệnh nhân tập cách ho, cách thở, cách hít thở sâu đúng tƣ thế và đúng phƣơng pháp điều đó có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật. Là một ngƣời điều dƣỡng chuyên khoa, ngoài tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cần phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân thực tế, muốn vậy bản thân ngƣời điều dƣỡng phải luôn tự học hỏi, không ngừng tự nâng cao kiến thức mới, để hoàn thành đƣợc công việc của mình. Với sự chăm sóc toàn diện của ngƣời điều dƣỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, ngƣời bệnh đã hiểu biết thêm về bệnh của mình để có thể đối mặt tốt hơn với căn bệnh và sẵn sàng hợp tác trong quá trình điều trị, giúp nâng cao chất lƣợng điều trị, giảm các biến chứng, giảm thời gian nằm viện, giảm chi phí liên quan, nâng cao chất lƣợng cuộc sống để ngƣời bệnh thấy mình còn có thể tiếp tục đóng góp và cống hiến cho xã hội. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY