Các giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

<p> (Bản scan) Để khu vực nông, lâm, thủy sản có thể tạo ra sự chuyển dổi cơ cấu kinh tế tích cực đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta, con đường tất yếu là:\ - Đẩy mạnh quá trinh chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành theo hướng tập trung phát triển các sản phẩm có gí trị gia tăng cao </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY