Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2004 – 2010

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Các khái niệm 01 1.1.1 Dân cư và dân số 01 1.1.2 Nguồn nhân lực .01 1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực 05 1.2. Vai trò của của nguồn nhân lực 06 1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước 10 1.3.1 Kinh nghiệm của Mỹ 10 1.3.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản .12 1.3.3 Kinh nghiệm của Trung Quốc .13 1.3.4 Bài học kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của các nước thực hiện thành công CNH – HĐH 16 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH NINH THUẬN 2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận .17 2.1.1. Điều kiện tự nhiên .17 2.1.2. Kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1995 – 2003 20 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận 23 2.2.1. Thực trạng dân số 23 2.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực 27 2.2.3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực .33 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐẾN NĂM 2010 3.1. Cơ sở để xây dựng giải pháp 41 3.1.1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, phát triển dân cư và nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010 .41 3.1.2. Dự báo .41 3.2. Các quan điểm để xây dựng giải pháp .45 3.3. Các giải pháp .47 3.3.1. Nhóm giải pháp chung cho cộng đồng dân cư .47 2 3.3.2. Nhóm giải pháp cho người lao động 52 3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao khả năng hội nhập thị trường lao động 58 3.3.4. Nhóm giải pháp về chính sách .59 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: I. Nguồn lực con người là động lưcï để tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế, là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế vì chỉ có nguồn nhân lực mới có khả năng tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vật chất khác, trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. II. Ninh Thuận là một tỉnh của vùng kinh tế Đông Nam Bộ; một vùng kinh tế năng động, phát triển nhất cả nước; song đó lại là một tỉnh có nền kinh tế thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh là một yêu cầu bức thiết nhằm phát triển kinh tế Tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. III. Với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập, chúng tôi vận dụng vào luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2004 – 2010”. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đưa ra cac giải pháp phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. 3. Phương pháp nghiên cứu: IV. Luận văn được thực hiện trên cơ sở tổng hợp lý luận về vai trò của con người trong phát triển kinh tế, kinh nghiệm phát triển nguồn lực con người ở một số quốc gia, phân tích thống kê thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận (so sánh thực trạng nguồn nhân lực Tỉnh với các địa phương khác), sử dụng mô hình toán học nhằm xác định cung - cầu lao động đến năm 2010 và đưa ra một giải phát nhằm phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh. Nguồn số liệu sử dụng trong luận văn này được tổng hợp từ các niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận; quy họach phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận và của các ngành thuộc Tỉnh, Phần mềm Eviews 4 được sử dụng để chạy các mô hình. 4. Kết cấu của luận văn: V. Luận văn được trình bày thành 3 chương: - Chương I : Lý luận chung về nguồn nhân lực. - Chương II : Thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận. - Chương III : Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng với kiến thức hạn chế, kinh nghiệm nghiên cứu chưa toàn diện, nên luận văn này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy, cô để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hơn nữa vấn đề nghiên cứu và nâng cao hơn nữa kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY