Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam

<p> MỤC LỤC XUW Phần mở đầu Đặt vấn đề 1 Mục tiêu nghiên cứu 2 Phạm vi nghiên cứu 2 Phương pháp nghiên cứu 2 Khung nghiên cứu 3 Phần nội dung chính CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 1. Tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân sự 4 2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân viên 2.1. Môi trường bên trong 5 2.2. Môi trường bên ngoài 6 3. Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên 6 4. Quy trình tuyển dụng nhân viên 4.1 Giai đoạn chuẩn bị 10 4.2 Giai đoạn chính thức 4.2.1 Giai đoạn xem xét hồ sơ xin việc 10 4.2.2 Sử dụng phương pháp trắc nghiệm 11 4.2.3 Giai đoạn phỏng vấn sơ bộ 15 4.2.4 Giai đoạn phỏng vấn sâu 15 4.2.5 Khám sức khỏe và quyết định tuyển dụng CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TROPICDANE VIỆT NAM 1. Những nét chính về công ty Tropicdane Việt Nam 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 27 1.2. Điều lệ tổ chức công ty 28 1.3. Cơ cấu tổ chức công ty 1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty 29 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng nhân sự 31 1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban khác 32 2. Phân tích và đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty Tropicdane 2.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại Tropicdane Việt Nam 2.1.1. Môi trường bên ngoài 34 2.1.2. Môi trường bên trong 37 2.2. Đánh giá những tồn tại trong công tác tuyển dụng tại Tropicdane Việt Nam 39 2.2.1. Công tác tuyển dụng tại Tropicdane chưa được đầu tư đúng mức 42 2.2.2. Xác xuất sai lầm trong quyết định tuyển dụng cao 47 2.2.3. Các phòng ban không tuân thủ theo quy trình tuyển dụng 49 2.2.4. Chưa khai thác ưu điểm của phương pháp trắc nghiệm trong công tác tuyển dụng 50 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TROPICDANE VIETNAM 1. Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực 51 1.1. Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty 1.1.1. Cần bổ sung thường xuyên các thông tin về nhân viên để xác định nguồn nhân lực thực tế trong từng thời kỳ 52 1.1.2. Cần xác định sự biến động của nguồn nhân lực qua một số các chỉ tiêu định lượng 53 1.1.3. Cần xác định nhu cầu tương lai bằng một số các chỉ tiêu định lượng 54 1.2. Cần tổ chức phân tích công việc tại công ty Tropicdane 1.2.1. Phương pháp phân tích công việc 55 1.2.2. Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 56 2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Tropicdane 59 3. Bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn cho đội ngũ cán bộ tuyển dụng và cán bộ quản lý 68 Phần kết luận 76 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh tất cả đã tạo ra một sức ép lớn đòi hỏi các nhà quản trị phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về quản trị con người. Trong bối cảnh này, vai trò của quản trị nguồn nhân lực ngày càng được đề cao. Suy cho cùng, một công ty thành công hay không cũng do chính sách dùng người, trong đó việc tuyển dụng người có năng lực, bố trí họ vào công việc hoặc chức vụ phù hợp là tiền đề cơ bản của thuật dùng người. Tropicdane Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài của Đan Mạch, chuyên về mặt hàng gốm sứ và đồ gỗ gia dụng. Tiền thân Tropicdane chỉ là một văn phòng đại diện được thành lập từ năm 1989, trong suốt quá trình họat động cho đến nay công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty chưa thực sự ổn định và đi vào nề nếp. Trong bối cảnh chuyển đổi hình thức đầu tư và tình hình mở rộng sản xuất kinh doanh tại công ty trong những năm gần đây thì nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, trong công tác tuyển dụng tại công ty còn nhiều điều bất cập cần phải tìm hiểu và phân tích nguyên nhân để tìm ra hướng đi phù hợp. Đó chính là lý do tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam” với hy vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại đơn vị. Mục tiêu nghiên cứu: Trước tiên luận văn sẽ khái quát lý thuyết về tuyển dụng nhân sự , một nội dung quan trọng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Tiếp theo sẽ đi vào phần phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng tại công ty Tropicdane Việt Nam. Lý thuyết và thực tế chính là nền tảng cơ bản của những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam, đó mới chính là mục tiêu chủ đạo mà đề tài hướng đến. Phạm vi nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực rộng lớn bao gồm nhiều hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm, trả công lao động, khen thưởng - kỷ luật Phạm vi nghiên cứu của đề tài thu gọn trong khuôn khổ hoạt động tuyển dụng tại công ty Tropicdane Việt Nam, là đơn vị mà người viết hiện đang công tác. Những quan điểm và giải pháp được đề cập trong trong luận văn này dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận, những bài học kinh nghiệm và thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, thu thập các thông tin sơ cấp và thứ cấp. Từ các số liệu thực tế đã được tổng hợp, xử lý sẽ đi vào phân tích, đánh giá thực trạng. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng những kiến thức cơ bản từ bộ môn tâm lý học quản lý nhằm làm sáng tỏ, phong phú thêm nội dung trình bày. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY