Bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phân biệt một số loài sâm thuộc chi panax

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC . .i CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC HÌNH .v i DANH MỤC HÌNH .v i MỞ ĐẦU .1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Tổng quan về chi Panax .3 1.1.1 Đặc điểm . 3 1.1.2 Phân loại 4 1.1.3 Thành phần hóa học 6 1.1.3.1 Hợp chất saponin 6 1.1.3.2 Hợp chất polyacetylen 8 1.1.4 Tác dụng dược lý 10 1.2 Hệ thống học mức phân tử của Panax .13 1.3 Các phương pháp phân biệt loài dựa trên DNA 13 1.3.1 Các phương pháp dựa trên PCR . 14 1.3.1.1 PCR-Đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn (PCR-RFLP) . 14 1.3.1.2 Đa hình chiều dài đoạn DNA nhân bản (AFLP) . 14 1.3.1.3 PCR mồi ngẫu nhiên (RP-PCR) 15 1.3.1.4 Vi vệ tinh khuếch đại ngẫu nhiên (RAMS) . 16 1.3.2 Các phương pháp dựa trên sự lai 17 1.3.3 Các phương pháp dựa trên giải trình tự 18 1.4 Chiết tách, phân tích sơ bộ DNA .18 1.4.1 Chiết tách DNA . . 18 1.4.2 Các phương pháp phân tích sơ bộ axit nucleic 19 1.4.2.1 Đo quang phổ . . 19 1.4.2.2 Điện di 20 Chương 2. VẬT LIỆU - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 2.1 Vật liệu .23 2.1.1 Đối tượng . 23 2.1.2 Dụng cụ, vật liệu - hóa chất . 24 2.1.3 Mồi . 25 2.1.4 Trang thiết bị- dụng cụ . 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu . .26 2.2.1 Phương pháp sắc kí lớp mỏng . 26 2.2.2 Chiết tách DNA . . 26 2.2.3 Phát hiện DNA: Phương pháp điện di gel agarose 28 2.2.4 Thực hiện các phản ứng PCR 28 2.2.4.1 Thiết lập RAMS . 29 2.2.4.2 Thiết lập ITS . 29 2.2.4.3 Thiết lập 18S . 30 2.2.5 Tinh sạch sản phẩm PCR . 30 2.2.6 Thực hiện RFLP . 30 2.2.7 Giải trình tự 31 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 32 3.1 Các mẫu Panax .32 3.2 Phương pháp sắc kí lớp mỏng 33 3.3 Chiết tách DNA 34 3.4 Kết quả PCR . 35 3.4.1 Vùng ITS . . 35 3.4.2 Vùng 18S . 35 3.5 Kết quả giải trình tự 36 3.5.1 Vùng ITS . . 36 3.5.2 Vùng 18S . 37 3.6 Phân tích RFLP 40 3.6.1 Vùng ITS . . 40 3.6.2 Vùng 18S . 41 3.7 Phân tích RAMS .43 3.7.1 Xác lập điều kiện tiến hành . . 43 3.7.1.1 Lựa chọn mồi và nhiệt độ gắn mồi thích hợp . 43 3.7.1.2 Dò tìm nồng độ Mg2+ thích hợp . 44 3.7.2 Tiến hành RAMS . 44 3.7.3 Phân tích bằng Bionumeric 45 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY