Bảo hiểm thất nghiệp và tình huống - Học kỳ an sinh xã hội

Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên. Đồng thời theo Điều 25 Luật BHXH anh H cũng được mức hưởng trợ cấp ốm đau là 75% mức tiền công tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Sau khi điều trị và giám định lại, mức suy giảm khả năng lao động của anh H là 63%. Vì vậy anh A sẽ được hưởng mức trợ cấp BHXH nghề nghiệp mới theo quy định tại khoản 2 Điều 43 LBHXH như đã phân tích ở trên: 30% + (63% - 31%) x 2% = 94% (mức lương tối thiểu chung) Ngoài ra anh A còn được hưởng thêm trợ cấp thêm hàng tháng mới mức hưởng: 0.5% + (2009 – 1991) x 0.3% = 5.9% (mức tiền lương tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị) Năm 2010,theo tình huống đưa ra do sức khỏe yếu nên 48 tuổi anh H đã làm đơn xin được giải quyết chế độ hưu trí. Tính đến năm 2010 anh H đã đóng BHXH được 20 năm, hơn thế nữa anh đã làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và có mức suy giảm khả năng lao động là 63%. Do đó mặc dù chưa đủ 60 tuổi hoặc đủ 55 tuổi như quy định tại Điều 50 LBHXH về điều kiện được hưởng lương hưu nhưng theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH về điều kiện được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động thì anh H vẫn được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi xin nghỉ hưu ở tuổi 48. Cụ thể: “ Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.” Có thể thấy, môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khiến sức khỏe người lao động giảm sút nhanh chóng. Chính vì lý do đó khi người lao động làm việc trong môi trường đó pháp luật đã dành ưu ái cho họ khi họ chưa đủ tuổi về hưu có thể được nghỉ hưu trước. Theo đó anh H được hưởng mức lương hưu hàng tháng với mức hưởng theo quy định tại Điều 52 Luật BHXH:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY