Báo cáo Tốt nghiệp xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu web động

Sử dụng cú pháp jquery selector để lấy dữ liệu dưới sự hỗ trợ của thư viện phpQuery. jQuery là một javascript framework đang được sử dụng khá rộng rãi trong các ứng dụng Web trong thời gian gần đây . jQuery cung cấp chức năng jQuery Selector - một cách thức tìm kiếm các phần tử trên trang web d ựa vào cú pháp CSS. Cộng đồng người sử dụng PHP cũng đã xây dựng nên phpQuery - một thư viện dành cho PHP, đem lại các tính năng của jQuery vào ngay trong code PHP. Mỗi template của selector có dạng: expression | function:argument. Trong đó expression là mẫu tìm kiếm, function là hàm thực hiện với tham số argument sau khi tìm kiếm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY