Báo cáo Thực tập tổng hợp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1- Giới thiệu chung 3 1.1- Lịch sử phát triển 3 1.2- Nguyên tắc hoạt động. 7 1.2.1- Tôn chỉ hoạt động. 7 1.2.2- Mục tiêu tổng quát 7 1.2.3- Giá trị cốt lõi. 8 2. Cơ cấu, bộ máy tổ chức. 8 2.1- Cơ cấu tổ chức 8 2.2- Bộ máy tổ chức. 10 2.2.1- Hội đồng quản trị. 10 2.2.2- Ban kiểm soát. 10 2.2.3- Ban điều hành. 10 3. Trụ sở hoạt động và các chi nhánh. 11 3.1- Trụ sở hoạt động 11 3.2- Các chi nhánh 11 4. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội. 13 4.1. Các dịch vụ của SHB. 13 4.1.1. Khách hàng cá nhân. 13 4.1.2. Khách hàng doanh nghiệp. 14 4.1.3. Dịch vụ thẻ 15 4.1.4. Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến – SHB ibanking 16 4.2 Kết quả hoạtS động của SHB 16 KẾT LUẬN 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY