Báo cáo Thực tập tại Trung tâm tư vấn giám sát công trình giao thông

- Hệ thống kế toán của Trung t©m được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, có kế hoạch sắp xếp và chỉ đạo từ trên xuống. - Bộ máy kế toán của Trung t©m được tổ chức khá gọn nhẹ, là những người có trình độ nghiệp vụ, nhiệt tình với công việc, nắm vững các chế định tài chính và thanh toán. - Trung t©m áp dụng hình thức ghi sổ là hình thức Nhật ký chung. Đây là hình thức dễ áp dụng, phản ánh rõ ràng các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh - Về NVL: Trung t©m đã tổ chức khá tốt khâu thu mua và sử dụng vật liệu tạo điều kiện cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí. - Về TSCĐ: Các nghiệp vụ phát sinh được phản ánh một cách chính xác, đầy đủ Bảng tính KH TSCĐ thể hiện rõ TS đã khấu hao bao nhiêu, theo ngày, tháng, năm. - Về tiền lương: tại Trung t©m được tổ chức một cách khá chặt chẽ, phản ánh đúng năng lực của từng người. - Về chi phí và tính giá thành: Trung t©m đã kiểm soát tốt các khoản chi phí phát sinh tại công trường đảm bảo các nghiệp vụ ghi sổ đều phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh tại công trường 3.2.2 Tồn tại: - Về kế toán TSCĐ: Kết cấu TSCĐ còn thấp gây khó khăn không ít đến việc thi công. - Về kế toán tiền lương: Hiện nay Trung t©m không trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp. - Về kế toán áp dụng phần mềm kế toán: Trung t©m có áp dụng phần mềm kế toán, tuy nhiên việc tính lương cho người lao động và lập bảng phân bổ lương vẫn được tiến hành thủ công, sẽ làm tốn thời gian, không tiện lợi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY