Báo cáo Thực tập Tại ngân hàng SGCT - Chi nhánh Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ở nước ta hiện nay đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Hệ thống ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng cũng nằm trong quy luật cạnh tranh này. Nhận thức được điều đó, các NHTM đang nỗ lực hết sức để đa dạng hoá các sản phẩm, năng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực quản lý Mọi nỗ lực của các ngân hàng đều nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh, đổi mới các dịch vụ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình hội nhập khu vực và thế giới. Chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội là một chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương. Hiện nay, chi nhánh ngân hàng SGCT Hà Nội đã khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, chủ động hội nhập, mở rộng mạng lưới giao dịch, đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng. Trong thời gian thời gian thực tập tại chi nhánh ngân hàng SGCT Hà Nội, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ngân hàng và đặc biệt là có sự hướng dẫn của cô giáo Ths. Văn Hoài Thu, em đã đi sâu tìm hiểu vấn đề huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội và mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại đây. Báo cáo của em bao gồm 3 phần: 1. Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Công Thương – chi nhánh Hà Nội 2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại chi nhánh NH SGCT HN 3. Một số hạn chế và giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NH SGCT HN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY