Báo cáo thực tập Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn

<p> Ước lượng độ không đảm bảo đo - Tiến hành phân tích trên mẫu đồng nhất có hàm lượng xác định. Phân tích mẫu lặp lại tối thiểu 20 lần. Tiến hành các lần phân tích được bố trí ở các ngày khác nhau. - Độ không đảm bảo đo được tính theo công thức: Ut % = tα, k . CV(%) Ut : Độ không đảm bảo đo mở rộng (%) CV : Hệ số biến thiên của kết quả đo (%) tα, k : Giá trị tra bảng phân phối chuẩn Student với mức ý nghĩa α = 0,05; bậc tự do k = n-1 n : số lần phân tích lặp lại </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY