Báo cáo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (tóm tắt)

<p> Đề án “ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” được thực hiện khi đất nước đang trong thời kỳ “Đổi mới-Mở cửa-Hội nhập” với bao vận hội mới nhưng cũng nhiều thách thức mới. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là một trung tâm kinh tế-văn hóa-khoa học có vị trí lớn thứ hai sau thủ đô Hà Nội, một trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch của cả nước, có vị trí chính trị quan trọng đối với đất nước ở phía Nam và trên khu vực Đông Nam Á cũng đứng trước những vận hội mới và thách thức mới. Để xứng đáng với vai trò lớn lao này Thành phố cần phải tạo được những chuyển biến cơ bản trên các lĩnh vực của nền kinh tế trong đó giao thông vận tải vốn được xem là “mạch máu” của nền kinh tế cần được ưu tiên phát triển trước một bước. Từ trước đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã có một số nghiên cứu về quy hoạch giao thông đô thị ở những khía cạnh khác nhau, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào giải quyết một cách đồng bộ, tổng thể và cũng chưa có nghiên cứu nào được phê duyệt chính thức. Nghiên cứu lần này hướng tới việc giải quyết vấn đề đó. Trên cơ sở kế thừa những thành quả của các nghiên cứu trước đề án này đã điều chỉnh một số vấn đề được xem là không còn phù hợp và bổ sung những vấn đề mới hoặc còn thiếu so với yêu cầu phát triển chung của thành phố, của vùng theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt. Trước viễn cảnh phát triển tươi sáng của đất nước, thành phố sẽ có những thay đổi lớn lao, nhanh chóng, vì vậy quy hoạch tổng thể của thành phố nói chung cũng như quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố nói riêng cũng sẽ cần được điều chỉnh, bổ sung định kỳ. Đây cũng là vấn đề bình thường của sự phát triển. Mặc dù vậy, bản đề án này vẫn tạo được “khung cơ bản“ cho việc xây dựng, phát triển và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông sau này. Trong phần kết luận của bản đề án kiến nghị: 1) Bộ GTVT trình Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” và kế hoạch đầu tư đến năm 2010 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 2) Thành lập một ban chỉ đạo để phối hợp hoạt động giữa Bộ GTVT, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, Ngành liên quan trong việc lập kế hoạch triển khai các dự án theo kế hoạch 5 năm, kế hoạch từng năm trình Chính phủ phê duyệt cho thực hiện. 3) Bộ GTVT chủ trì việc đề xuất cơ chế thực hiện xây dựng các tuyến giao thông liên vùng theo quy hoạch chung để phân luồng từ xa góp phần giảm ùn tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. 4) Bộ GTVT và các Bộ, Ngành liên quan hỗ trợ Thành phố về kỹ thuật, về tìm nguồn vốn để phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng chở lớn nhằm đảm bảo cho việc thực hiện lộ trình giảm phương tiện giao thông cá nhân. 5) Bộ GTVT, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan cho lập kế hoạch cụ thể thực hiện di dời các cảng đã được xác định trong quy hoạch. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY