Báo cáo Nghiên cứu đặc điểm lối sống sinh viên hiện nay và những phương hướng, biện pháp giáo dục lối sống cho sinh viên

<p> Chế độ học bổng cần phải tăng thêm để phù hợp với giá cả thị trường và do đó cuộc sống của thanh niên sinh viên mới hy vọng được cải thiện. Để phát huy được tính ưu việt của trường quốc lập, cần phải có sự đầu tư và chỗ ăn ở cho sinh viên với tinh thần bao cấp thì mới mong đỡ gánh nặng cho những con em nhà nghèo bước vào ghế trường đại học, Đối với một số ngành đặc biệt như những ngành đào tạo khoa học cơ bản, cần phải có chủ trương cụ thể, phải có sự đầu tư riêng, thí dụ về học bổng, gửi đi học nước ngoài, thì công tác đào tạo mới toàn diện và mới có đội ngũ khoa học cho tương lai một cách đa dạng. Để chống việc chảy máu chất xám trong sinh viên nên chăng chúng ta mở ra hướng đánh thuế sử dụng sinh viên tốt nghiệp cho các cơ quan và các công ty tuyển sinh viên tốt nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY