Báo cáo Nghiên cứu chuyển hóa limonene trong tinh dầu ở Việt Nam

<p> Các kết qua đạt được cho thấy, đề tài đã thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra: Phân lập được tinh dầu từ vỏ bưởi; Phân tách limonene từ tinh dầu vỏ bưởi; Thực hiện các chuyển hóa hóa học từ limonene và đã tổng hợp 08 dẫn xuất thuộc các nhóm chất ancol, xeton, axít cacboxylic, este và hidrazithế. Trong đó có 02 dẫn xuất thuộc loại hidrazit thế lần đầu được công bố. Các hướng chuyển hoa thành axít cũng chưa thấy nói đến trong các tài liệu tham khảo8 - Cấu trúc của các sản phẩm nhận được hầu hết đã được xác nhận thông qua các phương pháp nghiên cứu phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và khối phổ. Các kết qua trên phần nào làm phong phú thêm về hóa học của terpen nói chung và limonene nói riêng cả về cấu trúc và phương pháp chuyển hóa hóa học. Các dẫn xuất thuộc loại axít cacboxylic của limonene đều thể hiện hoạt tính điều hòa sinh trưởng thực vật trên 2 phương diện: ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm và quá trình phát triển của mầm và rễ của cây non, cả với thực vật 1 lá mầm và thực vật 2 lá mầm. Trong đó axít A1 tỏ ra có hoạt tính kích thích sinh trưởng khá mạnh ở các nồng độ 10 và 20mg/ lít. Điều đó cho thấy việc quan tâm nghiên cứu các ứng dụng mới của tài nguyên tinh dầu Việt Nam vẫn là một hướng đi hứa hẹn nhiều triển vọng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY