Báo cáo Nghiên cứu biện pháp khắc phục một số khó khăn thường gặp trong quá trình hình thành khái niệm số tự nhiên ở học sinh lớp 1 theo chương trình tiểu học 2000

<p> Cần đặc biệt quan tâm vai trò của bài tập trong việc hình thành kiến thức cho học sinh. Thực hành có ƣu thế là phát huy rất tốt tính độc lập, sáng tạo của học sinh. Chỉ có một hệ thống hợp lý các bài luyện tập, đòi hỏi một sự căng thẳng trí tuệ vừa sức, và do đó học sinh phải thể hiện mức độ nắm kiến thức của mình, mới cho phép học sinh đạt đƣợc sự hiểu biết sâu sắc và bền vững, qua đó rèn luyện năng lực hoạt động trí tuệ của học sinh. Kiến thức toán học ngay từ lớp 1 đã mang tính khái quát, trừu tƣợng cao. Vì vậy phải đảm bảo cho học sinh từng bƣớc nắm chắc chắn từng kiến thức, kỹ năng khi bƣớc sang vấn đề mới. Mặt khác, cần làm cho học sinh không chỉ nắm từng kiến thức, kỹ năng riêng lẻ mà còn thấy mối liên quan bản chất giữa chúng. Việc cho học sinh luyện tập thế nào và trong nội dung gì nên để cho giáo viên chủ động thực hiện, căn cứ vào tình hình của lớp, khả năng tiếp thu của học sinh nói chung và những đặc điểm của từng nhóm học sinh dƣới hình thức các bài tập riêng. Có thể xây dựng một số tiêu chí cho các bài tập nhằm đạt các mục tiêu, nhƣ : </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY