Báo cáo Một số biện pháp hình thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại chi bộ trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng

<p> Qua nghiên cứu thực tế tại chi bộ PT Dân Tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được chi bộ đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, trở thành nền nếp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ trường còn lựa chọn một số nội dung chuyên đề để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, liên hệ trong sinh hoạt chuyên đề. Đến nay, tất cả cán bộ, đảng viên đã có vận dụng sáng tạo nội dung chuyên đề vào thực tế công tác của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao; hằng tháng có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm. Chi bộ đã xây dựng chuẩn mực riêng của đơn vị về “học tập và làm theo” ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng của tập thể và cá nhân được đưa vào nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm. Toàn thể đảng viên trong chi bộ tự giác thực hiện và tự giám sát nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác và đăng ký những việc làm theo một cách thiết thực, hiệu quả. Qua học tập theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan đã có nhiều sáng tạo trong công việc, tiết kiệm thời gian và vật chất cho cơ quan, đơn vị, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Mỗi cá nhân tùy theo công việc được giao đã xác định nội dung cụ thể học tập và làm theo gương Bác ở góc độ nào, do đó “làm theo” cũng để làm cho chính mình đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY