Báo cáo Kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS của đồng bào dân tộc Mường tai 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2013

Có 6,2% là QHTD lân đâu tiên khi chưa đủ 18 tuổi, 19,6% QHTD lân đâu tiên khi chưa có gia đinh, trong số đó chỉ có 27,4% có sư dung BCS. Có 3,6% có QHTD vơi BTTX nhưng chỉ có 39,7% dung BCS thường xuyên và 50% là dung vơi muc đích phòng bê Ônh. Có 4,8% có QHTD vơi BTBC và 63,2% dung BCS thường xuyên, 81,6% dung lân QHTD gân nhât và 93,5% vơi muc đích phòng các bê Ônh lây qua đường QHTD. Hâu hết người dân đa được nghe nói về ma túy (98,8%), trong số người đa từng sư dung ma túy có 50% đa từng tiêm chích chung BKT và 100% đều biết nơi phát BKT miên phí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY