Báo cáo Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn 2001-2010

<p> Trong Nghị quyết Đại hội lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Nâng cao hiệu lực pháp lý và chất lượng KTNN như một công cụ mạnh của Nhà nước". Việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển KTNN và đưa vào ứng dụng là sự thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển KTNN vào thực tiễn cuộc sống, được xem như một tất yếu khách quan, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với định chế quốc tế về vai trò của Nhà nước trong quản lý tài chính công trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY