Bài toán moment hausdorff và biến đổi laplace ngược

<p> MỤC LỤC Trang Mục lục 0 Mở đâu . 1 Chương 1. Kiên thức chuẩn bị 5 1.1.Không gian Hilbert . 5 1.1.1. định nghĩa . 5 1.1.2. Không gian Lp 6 1.1.3. Không gian Sobolev ( ) ( ) H1 W , W Í ℝ 9 1.1.4. Quá trình trực giao hóa Hilbert-Schmidt . 9 1.2. Các hệ trực chuẩn đặc biệt trong ( ) L2 0,1 10 1.2.1. đa thức Legendre 10 1.2.1.1. Dạng đa thức và dạng vi phân . 10 1.2.1.2. Dạng tích phân . 11 1.2.2. đa thức Muntz . 14 1.3. Tính trù mật . 18 1.4. Bài toán không chính . 22 1.5. Biến đổi Laplace . . 23 Chương 2. Bài toán moment Hausdorff và phương pháp moment hữu hạn . 24 2.1. Tính không chỉnh của bài toán 2.1 24 2.1.1. Ví dụ 1 . 24 2.1.2. Ví dụ 2 . 26 2.2. Chỉnh hóa bằng phương pháp moment hữu hạn 27 Chương 3. Bài toán moment từ biến đổi Laplace . 43 Chương 4. Ví dụ sô 46 Chương 5. Kêt Luận 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY