Bài thực tập tổng hợp công ty cổ phần xây dựng Hiệp Hòa

LỜI MỞ ĐẦU Với mục đích tìm hiểu, làm quen với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phân tích, đánh giá một số hoạt động của doanh nghiệp, trong hơn một tháng vừa qua, được sự tổ chức của thầy cô giáo khoa TCNH & QTKD trường Đại học Quy Nhơn cùng sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty xây dựng Hiệp Hòa, em đã trải qua đợt thực tập tổng hợp tại công ty và nay tiến hành viết bài báo cáo để tổng kết những vấn đề mình đã tìm hiểu được. Trong bài báo cáo thực tập tổng hợp này, ngoài phần Lời mở đầu và phần Kết luận nội dung, bài báo cáo gồm có hai phần: - Chương 1: Khái quát chung về công ty xây dựng Hiệp Hòa. - Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Hiệp Hòa. Để hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em đã được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị ở Công ty và đặc biệt là sự chỉ dẫn của cô Nguyễn Thị Kim Ánh, giảng viên khoa TCNH & QTKD trường Đại Học Quy Nhơn. Trong quá trình thực tập tại công ty, mặc dù đã cố gắng trong việc thu thập, tham khảo tài liệu và tìm hiểu thực tế nhưng với kiến thức chuyên môn còn hạn hẹp và kỹ năng thực tế còn hạn chế, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và đánh giá chân thành của thầy cô giáo trong Khoa và cán bộ công nhân viên của công ty để bài báo cáo của em ngày càng hoàn thiện. NỘI DUNG Lời mở đầu PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG HIỆP HÒA 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng Hiệp Hòa 1.1.1 Tên địa chỉ doanh nghiệp 1.1.2 Quá trình phát triễn của công ty 1.1.3 Quy mô hiện tại của công ty 1.2. Chức năng,nhiệm vụ của công ty 1.2.1 Chức năng của công ty 1.2.2 Nhiệm vụ của công ty 1.3 Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chính của công ty 1.3.1 Quy trình công nghệ sản xuất 1.3.2 Nội dung cơ bản quy trình công nghệ sản xuất 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 1.4.1 Số cấp quản lý của doanh nghiệp 1.4.2 Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý 1.4.3 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và các hoạt đông Marketing 2.1.1 Giới thiệu chung các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh 2.1.2 Số liệu về kết quả tiêu thụ sản phẩm 2.1.3 Thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của công ty 2.1.4 Giá cả của sản phẩm 2.1.5 Hệ thống kênh phân phối của công ty 2.1.6 Các hình thức xúc tiến bán hàng 2.1.7 Đối thủ cạnh tranh của công ty 2.1.7 Đánh giá và nhưng kết luận 2.2 Công tác lao động, tiền lương của công ty 2.2.1 Cơ cấu lao đông của công ty 2.2.2 Phương pháp xây dựng định mức lao động, định mức sản phẩm 2.2.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động 2.2.4 Năng suất lao động 2.2.5 Tuyển dụng và đào tạo lao động 2.2.6 Tổng quỹ lương của công ty 2.2.7 Đơn giá tiền lương 2.2.8 Các hình thức phân phối tiền lương của công ty 2.2.9 Đánh giá và những kết luận 2.3 Công tác quản lý sản xuất của công ty 2.3.1 Hình thức tổ chức sản xuất 2.3.2 Sơ đồ kết cấu sản xuất của công ty 2.3.3 Phương pháp lập kế hoạnh sản xuất 2.3.4 Các loại nguyên vật liệu dùng cho sản xuất 2.3.5 Định mức tiền hao nguyên vật liệu 2.3.6 Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát NVL 2.3.7 Cơ cấu TSCĐ, tình trạng TSCĐ 2.3.8 Tình hình sử dụng TSCĐ: công suất, thời gian 2.3.9 Đánh giá và những kết luận 2.4 Công tác kế toán của công ty 2.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 2.4.2 Phân loại chi phí ở công ty 2.4.3 Chứng từ và sổ sách kế toán 2.4.4 Phương pháp tổng hợp chi phí và tính giá thành thực tế 2.4.5 Báo cáo tài chính của công ty 2.4.6 Đánh giá và kết luận 2.5 Đánh giá và ý kiến nghị KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY