Bài tập học kì xây dựng văn bản QPPL - Phân tích và bình luận những biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết

MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I – Một số khái niệm: 1. Văn bản pháp luật: (VBPL) 2. Văn bản pháp luật khiếm khuyết 3. Xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết: II - Những biểu hiện của văn bản pháp luật khiếm khuyết: 1. Các VBPL không đáp ứng được yêu cầu về chính trị: 2. Các VBPL không đáp ứng yêu cầu về pháp lí: 3. Các VBPL không đáp ứng được yêu cầu về khoa học: III – Các biện pháp xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết: 1. Biện pháp hủy bỏ: 2. Biện pháp bãi bỏ: 3. Biện pháp thay thế: 4. Biện pháp đình chỉ thi hành: 5. Biện pháp tạm đình chỉ thi hành: 6. Biện pháp sửa đổi, bổ sung KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY