Áp dụng phương pháp vntr - Miru định kiểu gene các chủng micobacterium tuberculosis phân lập tại Việt Nam

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Lời mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả Phần 4: Thảo luận Phần 5: Kết quả và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục chữ viết tắt Lời mở đầu Mục tiêu đề tài Tính cấp thiết, ý nghĩa lí luận và thực tiễn của đề tài 1. Tổng quan tài liệu 1.1. Bệnh lao 1.1.1. Bệnh lao xét ở mức độ toàn cầu và ở Việt Nam 1.1.1.1. Gánh nặng bệnh lao trên thế giới 1.1.1.2. Gánh nặng bệnh lao ở Việt Nam 1.1.2. Phân loại bệnh lao 1.1.2.1. Lao phổi AFB(+) 1.1.2.2. Lao phổi AFB (-) 1.1.2.3. Lao ngoài phổi 1.1.3. Phân loại và đặc điểm vi khuẩn lao 1.1.3.1. Phân loại 1.1.3.2. Các đặc điểm sinh học cơ bản của mycobacteria 1.1.4. Bộ gene vi khuẩn lao 1.1.4.1. Cấu trúc bộ gene vi khuẩn lao 1.1.4.2. Cơ chế tiến hoá chung của vi khuẩn lao và chiến lược xuất hiện đa dạng di truyền của vi khuẩn lao 1.2. Các kĩ thuật sinh học phân tử xác định kiểu gene vi khuẩn lao 1.2.1. Các kĩ thuật sinh học phân tử phổ biến hiện nay trong tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 1.2.2. Kĩ thuật dựa trên Variable Number of Tandem Repeats – Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit 1.2.3. Các thông số chung để đánh giá và kiểm định phương pháp định kiểu gene 1.2.3.1. Khả năng thực hiện 1.2.3.2. Sự tiện lợi 1.3. Nghiên cứu dịch tễ phân tử trên M.tuberculosis (đặc biệt kiểu gene Beijing) 1.3.1. Những đặc điểm di truyền xác định M.tuberculosis họ Beijing 1.3.2. Dịch tễ học họ Beijing 1.3.3. Những kết quả ban đầu trong nghiên cứu lâm sàng họ Beijing 2. Vật liệu và phương pháp 2.1. Đối tượng nghiên cứu . 29 2.2. Kỹ thuật sinh học phân tử xác định kiểu gene dựa trên VNTR – MIRU 2.2.1. Khuếch đại trình tự đích 2.2.1.1. Nguyên tắc 2.2.1.2. Tiến hành 2.2.2. Điện di mao quản 2.2.3. Xử lí thông tin thu nhận được 3. Kết quả 3.1. Tối ưu hóa một số điều kiện phản ứng trong phương pháp VNTR – MIRU định kiểu gene các chủng Mycobacterium tuberculosis phân lập tại Việt Nam 3.2. Đánh giá mức độ áp dụng của kỹ thuật định kiểu gene dựa trên VNTRMIRU 3.2.1. Khả năng định kiểu gene (Typability) 3.2.2. Độ lặp lại của kỹ thuật (Reproducibility) 3.2.3. Allelic diversity: Chỉ số phân biệt để tính độ đa dạng kiểu gene dựa trên từng vị trí VNTR 3.2.4. Độ phân giải của kỹ thuật (Discriminatory power) 4. Thảo luận 4.1. Áp dụng phương pháp VNTR – MIRU 4.2. Tính ổn định của phương pháp 4.3. Giá trị của phương pháp trong bối cảnh dịch tễ, lâm sàng 5. Kết luận và Đề nghị Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY