Ảnh hưởng của việc bón phân hữu cơ lên năng suất và tính chất vật lý của đất trồng dưa hấu, dưa lê ở phường Long Tuyền - Quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI TÓM LƯỢC Rau mang lại giá trị dinh dưỡng cao trong đời sống của con người. Đồng thời cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Nó là thức ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của con người. Tuy rau có thời gian sinh trưởng ngắn nhưng nó đòi hỏi phải cung cấp lượng phân rất lớn. Do đó để tăng năng suất rau thì con người đã sử dụng nhiều loại phân hoá học và phun thuốc bảo vệ thực vật làm làm ảnh hưởng đến tính chất của đất về mặt lý hóa và sinh học đất. Điều này dẫn đến hậu quả đất trở nên nén dẽ, mất cấu trúc, ẩm độ trong đất giảm, mật số vi sinh vật có hại gia tăng, ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa chất hữu cơ, khoáng hoá đạm, làm cho đất ngày trở nên bạc màu. Để giúp cải thiện tính chất của đất nêu trên ta dùng phân hữu cơ bón cho rau là tốt nhất, chẳng những làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, tính đệm của đất tăng, giàu chất hữu cơ mà còn tăng năng suất cho cây rau. Đề tài “Ảnh hưởng của việc bón phân hữu cơ lên năng suất và tính chất vật lý của đất trồng dưa hấu, dưa lê ở phường Long Tuyền- quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ” nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ lên tính chất vật lý của đất và nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu cơ lên năng suất rau. Đề tài được thực hiện trên hai thí nghiệm dưa hấu và dưa lê trên hai vụ. Kết quả cho thấy đất phù sa ở đây có chất hữu cơ thuộc loại nghèo 2%, pH đất trong khoảng 5,5 -5,6 đạt gần mức tối hảo. Các tính chất vật lý như dung trọng đất biến thiên trong khoảng 0,89-1,13 g/cm3, dung trọng của đất bón hữu cơ thấp hơn so với dung trọng của đất không bón hữu cơ. Độ xốp của đất khi bón hữu cơ khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức không bón hữu cơ. Đối với chỉ tiêu tính bền cho thấy bón hữu cơ đất có cấu trúc hơn, bền hơn so với không bón hữu cơ. Khi bón phân hữu cơ cho dưa hấu và dưa lê cũng cho thấy năng suất rau tăng lên rõ rệt như năng suất dưa hấu có bón hữu cơ là 33,48 tấn/ha so với năng suất dưa hấu không bón hữu cơ là 27,18 tấn/ha. Năng suất dưa lê nghiệm thức có bón hữu cơ là 26,70 tấn/ha so với năng suất nghiệm thức dưa lê không bón hữu cơ đạt 24,29 tấn/ha. Vì vậy, nên tiếp tục sử dụng phân hữu cơ để bón cho rau theo hướng lâu dài để khắc phục những đặc tính bất lợi của đất. MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU I.1 SƠ LƯỢC VÙNG NGHIÊN CỨU I.1.1 Điều kiện tự nhiên. I.1.2 Các yếu tố kinh xã hội I.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÂY RAU, ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ KỸ THUẬT LÀM ĐẤT TRỒNG RAU I.2.1 Tầm quan trọng của cây rau đối với nền kinh tế và xã hội I.2.2 Đặc điểm chung của ngành sản xuất rau: I.2.3 Đất trồng rau. I.3 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SẢN XUẤT RAU ĐẾN MÔI TRƯỜNG I.3.1 Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường. I.3.2 Ảnh hưởng của việc sử dụng phân hoá học. I.3.3 Ảnh hưởng của thâm canh rau đến tính chất vật lý và hoá học đất I.4 PHÂN HỮU CƠ VÀ VAI TRÒ TÁC DỤNG CỦA PHÂN HỮU CƠ I.4.1 Phân hữu cơ. I.4.2 Khái niệm chất hữu cơ và sự khoáng hoá chất hữu cơ. I.4.3 Vai trò của phân hữu cơ. I.4.4 Lợi ích của việc bón phân hữu cơ. I.4.5 Kỹ thuật sử dụng phân hữu cơ. I.4.6 Sử dụng phân hữu cơ trong canh tác rau màu. I.4.7 Bón phân hữu cơ cho rau. CHƯƠNG II PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP II.1 PHƯƠNG TIỆN II.1.1 Địa điểm khảo sát II.1.2 Mẫu đất II.1.3 Phương tiện II.2 Phương pháp II.2.1 Các bước thực hiện II.2.2 Khảo sát các chỉ tiêu vật lý và hoá học đất các điểm khảo sát CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN III.1 ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU III.1.1 TỔNG QUAN III.1.2 Đặc tính đất tại vùng nghiên cứu: III.2 ẢNH HƯỞNG PHÂN HỮU CƠ LÊN TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT III.3 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ LÊN NĂNG SUẤT RAU CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IV.1 KẾT LUẬN IV.2 ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO Hy vọng đề tài khóa luận nghiên cứu những "Ảnh hưởng của việc bón phân hữu cơ lên năng suất và tính chất vật lý của đất trồng dưa hấu, dưa lê ở phường Long Tuyền- quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ" sẽ giúp cho các bạn có một đề tài tham khảo một cách thật hữu hiệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài của mình. Chúc bạn thành công!!!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY