Ảnh hưởng của một số tính chất lý hóa trên đất liếp vườn trồng cây chôm chôm tại huyện Chợ Tách – Bến Tre

CHƯƠNG 1:LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU1 1.1 KHÁI QUÁT KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.2 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH THỰC VẬT CỦA CÂY CHÔM CHÔM 1.3 NHỮNG TRỞ NGẠI VỀ HOÁ HỌC ĐẤT TRÊN LIẾP CỦA VƯỜN CÂY ĂN TRÁI LÂU NĂM 1.3.1 pH đất3 1.3.2 Chất hữu cơ. 1.3.3 Dinh dưỡng trong đất 1.3.4 Khả năng hấp phụ cation của đất (CEC) 1.3.5 Sự suy giảm dinh dưỡng trong đất 1.4 MỘT SỐ TRỞ NGẠI VỀ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT 1.4.1 Dạng bạc màu do những biến đổi trong lòng đất 1.4.2 Dung trọng đất1 1.5 PHÂN HỮU CƠ 1.5.1 Hiệu quả của phân hữu cơ trên sự sinh trưởng của cây trồng 1.5.2 Phân chuồng 1.6 VI SINH VẬT TRONG ĐẤT16 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.2 PHƯƠNG PHÁP 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu. 2.2.1.1 Đánh giá sự suy thoái về lý, hoá học, độ phì nhiêu và hô hấp đất trên các vườn cây ăn trái 2.2.1.2 Thử nghiệm một số biện pháp cải thiện sự suy thoái đất 2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi 2.2.3 Phương pháp phân tích. 2.2.3.1 Tính chất hoá học và hô hấp đất 2.2.3.2 Xác định các tính chất vật lý đất 2.2.4 Phân tích số liệu CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐẤT VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT 3.2 HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐẤT VỀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT 3.3 NĂNG SUẤT CHÔM CHÔM THU ĐƯỢC VÀO MÙA VỤ NĂM 2010 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN 4.2 KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY