Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh: Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh

<p> Trình bày nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề cương chi tiết I. Lý luận chung về nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh Khái niệm tư tưởng Hồ Chí MinhNguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh2.1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, gia đình và thời đại. a. Điều kiện lịch sử b. Quê hương, gia đình c. Thời đại 2.2- Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. a. Tư tuởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. c. Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa từ chủ nghĩa Mác- Lênin d. Tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. II. Nội dung quan trọng nhất quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác- Lênin. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác- LêninCon đường Nguyễn ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác- LêninNguồn gốc lý luận quyết định bước phát triển mới về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác- Lênin.III. Kết luận </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY