Phân tích và nêu ý kiến về trình tự, thủ tục đình công, có kèm tình huống

<p> Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là thời gian làm việc thực tế cho NSDLĐ đó đến khi bị mất việc làm. Trường hợp, NLĐ trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm, thì thời gian đó chỉ đước tính để nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của BLLĐ. Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của đơn vị mà NLĐ bị mất việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm (khoản 2 Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP). Thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm là từ đủ một năm (12 tháng) trở lên, nếu có tháng lẻ được quy định như sau: - Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm. - Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 tháng lương. - Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương (khoản 3 Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP). Trợ cấp mất việc làm được trả trực tiếp một lần cho anh Minh tại nơi làm việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho anh Minh và chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày anh Minh bị mất việc làm.  Được cộng dồn thời gian làm việc theo các hợp đồng để hưởng bảo hiểm (nếu có đủ điều kiện).  Được công ty thanh toán tiền lương, thanh toán các khoản nợ, tiền thưởng, nghỉ phép năm (nếu có).  Được công ty trả sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội (nếu có), các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định tại Điều 43 BLLĐ: “NSDLĐ ghi lý do chấm dứt HĐLĐ vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho NLĐ. Ngoài các quy định trong sổ lao động, NSDLĐ không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho NLĐ tìm việc làm mới”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY