Luận văn Phân tích hiệu quả cho vay tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh

<p> CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Cùng với xu hướng toàn cầu hóa khu vực và trên thế giới, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, mọi thành phần kinh tế đều ra sức đầu tư và phát huy nguồn lực của mình nhằm tạo sự phát triển bền vững. Đặc biệt, khi nước ta gia nhập WTO nền kinh tế càng phát triển mạnh mẻ hơn, điều này tạo ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế đất nước, nhưng đồng thời cũng tạo ra những khó khăn, thử thách đòi hỏi ta phải vượt qua. Để tận dụng cơ hội và vượt qua thử thách cần phải phát huy sức mạnh nội lực của đất nước, để phát huy được sức mạnh nội lực đòi hỏi sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư. Ngày nay, khi tham gia vào nền kinh tế bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần vốn do đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ vốn từ phía Ngân hàng, chứng tỏ Ngân hàng có một vị trí cực kì quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mọi hoạt động kinh doanh nói chung và trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng nói riêng đều cùng một mục tiêu là tạo ra lợi nhuận. Thông qua hiệu quả cho vay của Ngân hàng không những giúp ta thấy được hiệu quả hoạt động của Ngân hàng mà còn phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, các tổ chức kinh tế và các thành phần kinh tế. Do đó đạt hiệu quả cho vay và nâng cao hiệu quả cho vay luôn là vấn đề được sự quan tâm của các Ngân hàng và nó trở thành điều kiện tất yếu để Ngân hàng tồn tại và phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em chọn đề tài: “ Phân tích hiệu quả cho vay tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh ” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, vừa có thể trồng trọt, chăn nuôi lại có tiềm năng về thủy sản vì Trà Vinh vừa có biển vừa có nước ngọt quanh năm nên thuận lợi cho việc trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy hải sản. Năm 2007 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh tiếp tục ổn định và phát triển, các cơ chế chính sách của Nhà nước và Ngân hàng ngày càng hoàn thiện, công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp đã tạo điều kiện thuận lợi, chủ động hơn cho hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tuy nhiên, do đặc thù tỉnh Trà Vinh là tỉnh nghèo, thu nhập của đa số người dân còn thấp nên khả năng tích lũy kém, sản phẩm công nghệ còn thấp kém, bên cạnh đó các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khả năng mở rộng phát triển sản xuất và năng lực hoạt động còn hạn chế, từ đó có rất ít dự án đầu tư. Chính vì vậy rất cần sự hỗ trợ vốn từ phía Ngân hàng để đẩy mạnh phát triển tiềm năng của mình. Khi một nền kinh tế phát triển và có nhu cầu về vốn thì vai trò của Ngân hàng càng trở nên quan trọng hơn, và với chức năng là mạch máu lưu thông nền kinh tế càng được thể hiện rõ nét. Với phương châm “ đi vay để cho vay ” thì cho vay là hoạt động chính nhằm đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh, chính vì vậy mà cho vay đạt hiệu quả như thế nào là vấn đề rất quan trọng đối với Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh, đồng thời góp phần hỗ trợ vốn phát triển kinh tế tỉnh Trà Vinh. Đề tài nghiên cứu nhằm giúp Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh đề ra những biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay của mình đồng thời nâng cao lợi nhuận, từ đó có những kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả hơn. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích hiệu quả cho vay và đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh (MHB Trà Vinh). 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - So sánh, phân tích biến động các khoản mục cho vay: doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu theo địa bàn và theo thời hạn cho vay qua 3 năm ( 2005 - 2007). - Tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay tại MHB Trà Vinh. - Đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại MHB Trà Vinh 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình cho vay của Ngân hàng trong 3 năm ( 2005 - 2007 ) được thực hiện như thế nào ? - Tình hình cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ xấu qua 3 năm ( 2005 - 2007 ) biến động như thế nào? biện pháp nào nhằm thu hồi nợ xấu tại MHB Trà Vinh? - Hoạt động cho vay của MHB Trà Vinh đạt hiệu quả như thế nào? - Biện pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại MHB Trà Vinh? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Phạm vi thời gian - Đề tài được thực hiện trong thời gian khoảng 3 tháng thực tập tại Ngân hàng ( từ 11/2/2008 đến 25/4/2008). - Sử dụng các số liệu về tình hình cho vay năm 2005 - 2007 và các tài liệu khác phục vụ cho việc phân tích từ phòng kế toán và phòng tín dụng của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh. 1.4.2. Phạm vi không gian - Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Trà Vinh. - Địa chỉ: 57 Phạm Hồng Thái, phường 3, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ xấu theo địa bàn và theo thời hạn tín dụng của Ngân hàng. 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Tham khảo tiểu luận và luận văn sau: - Tiểu luận: Phân tích tình hình tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ SVTH: Dương Trung Nghĩa, lớp tài chính K27, Trường ĐHCT Theo sinh viên Dương Trung Nghĩa hoạt động tín dụng của MHB Cần Thơ hoạt động khá hiệu quả, dư nợ trung và dài hạn tăng cao do Ngân hàng làm tốt công tác thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ. Đánh giá thu nhập, chi phí, doanh thu của Ngân hàng các năm. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các chỉ số để đánh giá tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại MHB Cần Thơ. - Luận Văn : Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh huyện Ô Môn SVTH: Đặng Nguyên Hưng, lớp Tài chính K28, Trường ĐHCT Tác giả đã phân tích được tình hình cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Ô Môn, đánh giá thu nhập, chí phí, doanh thu của Ngân hàng. Trên cơ sở phân tích trên tác giả đã đưa ra những nhận xét về vấn đề phân tích, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá được tình hình cho vay, thu nợ, nợ xấu tại MHB Ô Môn, để từ đó đưa ra giải pháp. Ngoài ra, còn sử dụng các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay như: doanh số thu nợ / doanh số cho vay, tổng dư nợ / tổng tài sản, nợ xấu / tổng dư nợ . Luận văn này đi sâu phân tích hiệu quả cho vay tại MHB Trà Vinh, bên cạnh việc phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tình hình nguồn vốn, tình hình cho vay, luận văn còn bổ sung thêm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay như: thu nhập lãi / chi phí lãi, thu nhập lãi / tài sản, các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi khác, đồng thời còn phân tích thêm các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY