Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đang làm việc tại khách sạn festival Huế

<p> RUIRO: Giá trị của biến độc lập thứ hai là ảnh hưởng của yếu tố Chấp nhận rủi ro do bởi sáng tạo và cải tiến đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - LAMNHOM: Giá trị của biến độc lập thứ ba là ảnh hưởng của yếu tố Đào tạo và phát triển đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - DAOTAO: Giá trị của biến độc lập thứ tư là ảnh hưởng của yếu tố Đào tạo và phát triển đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - DINHHUONG: Giá trị của biến độc lập thứ năm là ảnh hưởng của yếu tố Định hướng về kế hoạch tương lai đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - QUYETDINH: Giá trị của biến độc lập thứ sáu là ảnh hưởng của yếu tố Hiệu quả trong việc ra quyết định đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - PHANTHUONG: Giá trị của biến độc lập thứ bảy là ảnh hưởng của yếu tố Phần thưởng và sự công nhận đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên. - CONGBANG: Giá trị của biến độc lập thứ tám là ảnh hưởng của yếu tố Sự công bằng và nhất quán trong chính sách quản trị đến sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên • Các giả thuyết: - H0: Các yếu tố chính không có mối tương quan với sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - H1: Yếu tố “GIAOTIEP” có tương quan với với sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - H2: Yếu tố “RUIRO” có tương quan với sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - H3: Yếu tố “LAMNHOM” có tương quan với sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên - H4: Yếu tố “DAOTAO” có tương quan với sự cam kết gắn bó với tổ chức tại Khách sạn của nhân viên </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY