Đề tài Tìm hiểu và đánh giá kế hoạch hoá lao động - Việc làm của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

<p> Mục lục Lời mở đầu 2 Phần I. Lý luận chung 3 I.Lý luận chung về kế hoạch hoá lao động - việc làm. 3 1. Các khái niệm cơ bản về kế hoạch hoá lao động - việc làm. 3 1.2. Dân số. 3 1.2.Nguồn lao động. 4 1.3. Việc làm. 5 1.3.Thất nghiệp. 6 2. Vai trò của vấn đề lao động - việc làm trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. 6 2.1.Vai trò hai mặt. 6 2.2. Vai trò của lao động ở các nước đang phát triển. 7 3. Kế hoạch hoá lao động - việc làm và ý nghĩa trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội. 7 II. Nội dung của kế hoạch hoá lao động - việc làm. 8 1. Đánh giá các yếu tố tác động đến lao động việc làm kì kế hoạch. 8 1.1.Tác động của yếu dân số. 8 1.2.Tác động của tăng trưởng kinh tế. 9 1.3.Tác động của công nghiệp hoá, hiện đai hoá. 9 1.4. Tác động của quá trình toàn cầu hóa. 10 2. Định hướng và mục tiêu của kế hoạch hoá lao động - việc làm. 11 3. Các chỉ tiêu kế hoạch. 11 4. Các giải pháp chính sách. 12 Phần II. Kế hoạch hóa lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010 của Việt Nam. 13 I.Kế hoạch hóa lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010 13 1. Các yếu tố tác động đến lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010. 13 1.1.Tình hình kinh tế. 13 1.2.Tình hình dân số. 14 1.3. Tác động của toàn cầu hóa. 15 2.Định hướng và mục tiêu của kế hoạch hóa lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010. 17 2.1. Định hướng. 17 2.2. Mục tiêu. 19 2.3.Các chỉ tiêu kế hoạch lao động – việc làm. 21 2.4. Hệ thống giải pháp, chính sách lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010. 21 II. Đánh giá hai năm đầu thực hiện kế hoạch hóa lao động – việc làm của giai đoạn 2006 – 2010. 22 1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch lao động việc làm hai năm 2006, 2007. 22 2. Dự kiến thực hiện kế hoạch lao động – việclàm 2006 – 2010. 26 Phần III. Hệ thống giải pháp chính sách thực hiện kế hoạch lao động – việc làm thời kì 2008 – 2010. 27 I. Hệ thống giải pháp chính sách lao động – việc làm. 27 II. Đề xuất giải pháp chính sách đối với thực trạng lao động hiện nay. 29 Kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32 Lời mở đầu Bước vào thế kỉ XXI, khi công cuộc Cách mạng Khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão, cùng với vấn đề hoà bình, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn cầu hoá, bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số Ở một số diện rộng, khắp nơi trên toàn thế giới đang nổi lên vấn đề con người, tâm lý con người, nhân cách con người, trí tuệ con người và nguồn lực con người. Con người đang là vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều nước. Trong những năm đầu của thế kỉ này, ở nước ta trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể, con người cũgn được thể hiện trong chương trình cụ thể:” Con người là mục tiêu, là động lực phát triển kinh tế xã hội”. Nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất, lâu bền nhất trong sự phát triển của của môĩ quốc gia. Bởi lẽ “ cho dù đủ các nguồn lực mà không có môi trường kinh tế, chình trị, xã hội, tâm lí và dư luận thuận lợicho con người hoạt động thì không chắc đã có thể đạt được sự ohát triển như mong muốn”. Chính vì vậy, để cân đối và bôi trơn bánh xe thị trường lao động thì cần thiết phải có quản lí kế hoạch nhằm hoạch định những chính sách tác động của Chính phủ. Đó là lí do em chọn đề tài “Tìm hiểu và đánh giá kế haọch hoá lao động - việc làm của Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY