Đề tài Thực trạng và 1 số giải pháp nhằm đào tạo phát triển công chức hành chính địa phương

<p> MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG CHỨC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG. 3 1.1.Công chức hành chính địa phương. 3 1.1. 1. Khái niệm. 3 1.1. 2. Phân loại. 3 1.1.2.1. Phân loại công chức theo vị trí. 3 1.1.2.2. Phân loại theo ngành chuyên môn. 4 1.1.2.3. Phân loại theo trình độ. 4 1.1. 3. Vai trò của công chức hành chính địa phương. 5 1.1. 4. Yêu cầu đối với công chức hành chính địa phương. 7 1.2. Đào tạo và phát triển công chức hành chính địa phương. 8 1.2. 1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo, phát triển công chức hành chính địa phương. 8 1.2.1.1.Khái niệm. 8 1.2.1.2. Vai trò. 8 1.2.2.Yêu cầu của công tác đào tạo, phát triển công chức hành chính địa phương. 9 1.2.3. Nội dung. 9 1.2.4. Phương thức, phương pháp. 11 1.2. 4.1 Phương thức. 11 1.2. 4.2 Phương pháp: 11 1.2.5. Quản lý đào tạo, phát triển công chức hành chính địa phương. 11 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG. 13 2.1.Thực trạng đội ngũ công chức hành chính địa phương. 13 2.1.1.Bộ máy hành chính địa phương. 13 Sơ đồ bộ máy hành chính địa phương 14 2.1.2. Đội ngũ công chức hành chính địa phương. 14 2.2.Thực trạng công tác đào tạo, phát triển công chức hành chính địa phương. 19 2.3.Nguyên nhân 25 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 29 3.1. Mục tiêu và giải pháp của công tác đào tạo, phát triển công chức trong thời gian tới. 29 3.1.1 Mục tiêu. 29 3.1.2.Các giải pháp. 30 3.2. Một số kiến nghị. 33 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY