Đề tài Nghiên cứu thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1. Tính cấp thiết của đề tài . 2 2. Mục đích của đề tài 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 3 PHẦN NỘI DUNG I. Phần lý thuyết 1. Khái niệm về thị trường chứng khoán 4 2. Chức năng của thị trường chứng khoán 4→5 3. Cơ cấu thị trường chứng khoán 5→6 4. Các nguyên tắc hoạt động của TTCK . . 6→7 5. Các thành phần tham gia vào TTCK . . 7→8 6. Quy trình niêm yết chứng khoán của các công ty 8→9 7. Quy trình để trở thành nhà đầu tư chứng khoán . 9→13 II. Thực trạng 1.Bước đầu TTCK Việt Nam chưa thực sự là một kênh huy động vốn 13→18 2. Thị trường UMCOM khai trương 18→20 3. Vai trò của các quỹ đầu tư hiện nay 20→22 4. Sự phát triển của TTCK ở Việt Nam . 22→25 5. Vai trò của TTCK với nền kinh tế Việt Nam III. Các giải pháp để nâng cao vai trò TTCK đối với nền kinh tế PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY