Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong chương trình thời sự truyền hình (qua tư liệu của đài phát thanh-truyền hình Thái Nguyên)

<p> Ngôn ngữ của dân tộc ta là ngôn ngữ đa bản sắc, là sản phẩm đặc trƣng cho văn hóa đất nƣớc, trong đó có sự kết tinh của ngôn ngữ hiện đại Thực thế 85 năm lịch sử của nền Báo chí Cách mạng Việt nam cho thấy, nhà báo là những ngƣời có khả năng khởi tạo dƣ luận, cách sử dụng ngôn ngữ của nhà báo đƣợc coi là những chuẩn mực nhất định để ngƣời ta nghe theo, học theo và làm theo. Chủ trƣơng của Đảng và nhà nƣớc, cũng nhƣ các tổ chức, cơ quan báo chí hiện nay là xây dựng, đào tạo ra một đội ngũ nhà báo vừa vững về chuyên môn nghiệp vụ vừa có ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy ngôn ngữ dân tộc trên các loại hình báo chí làm cho nó ngày càng phong phú hơn, giàu đẹp hơn. Cho nên việc tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của chƣơng trình thời sự của luận văn mang giá trị thiết thực, hữu ích. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY