Chuyên đề - 1 Hệ thống chính trị

<p> 1. K/n: HTCT ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: ĐCSVN, Nhà nước CHXHCNVN, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Bản chất của HTCT - Bản chất giai cấp của hệ thống XHCN thể hiện bản chất của g/c công nhân, phấn đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và toàn XH. - Bản chất dân chủ; Thể hiện trước hết ở việc giành chính quyền nhà nước về tay ND LĐ, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. - Bản chất thống nhất, không đối kháng. 3. Các cấu thành thực hiện quyền lực chính trị * ĐCSVN trong HTCT - ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của g/c công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, vừa là bộ phận hợp thành, vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị XHCN. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY