Xây dựng website quản lý thư viện điện tử

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự lớn mạnh, rộng khắp của mạng máy tính toàn cầu. Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực của cuộc sống ngày càng được quan tâm và sử dụng hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt. Sự lớn mạnh của mạng máy tính đã xóa bỏ mọi ranh giới về không gian và thời gian để đem con người xích lại gần nhau hơn.Thông qua mạng máy tính con người có thể tiếp xúc với mọi loại tri thức như tri thức văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật . Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với sự thay đổi không ngừng của công nghệ và kỹ thuật, thì mạng máy tính sẽ là nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm, thử nghiệm và truyền đạt những tri thức mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngày nay, việc cập nhật và bổ sung tri thức phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của con người là rất quan trọng. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan như các nguồn sách báo, tài liệu và giáo trình trong nước chưa đầy đủ và không tập trung, và giá thành các sách, tài liệu tham khảo còn cao gây trở ngại cho việc tìm kiếm học tập và tham khảo. Để khắc phục nhược điểm trên cần phải có một hệ thống thông tin, trong đó lưu trữ toàn bộ giáo trình, tài liệu liên quan đến mọi lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta trong việc tra cứu và tìm kiếm cũng như tham khảo, học tập và trao đổi thông tin lẫn nhau. Từ nhu cầu thực tế đó, là sinh viên của khoa công nghệ thông tin em mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về các dịch vụ Internet.Trên cơ sở muốn tìm hiểu về Web và ứng dụng của Web cũng như những phát triển của nó em đã đi sâu nghiên cứu và thực hiện khóa luận với đề tài “Xây dựng Website quản lý Thư viện điện tử”. Điều này có thể thực hiện được không mấy khó khăn vì Microsoft đãđưa ra ASP và cơ sở dữ liệu Access kết hợp với ngôn ngữ kịch bản VBScript để liên kết một số công nghệ nhằm tạo ra những trang Web hiện đại, cho phép người dùng tương tác với các máy chủ và các cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng hơn.Vậy ASP, Access, VBScript là gì ? chúng hoạt động ra sao ? Tất cả sẽ được nghiên cứu trong đề tài: “Xây dựng Website quản lý Thư viện điện tử”. Đề tài chia làm 3 chương: Chương I: Giới thiệu về ngôn ngữ sử dụng Chương II: Phân tích và thiết kế bài toán quản lý Thư viện điện tử Chương III: Cài đặt và sử dụng Trang Lời cảm ơn 4 mở đầu 5 chương i: Giới thiệu về ngôn ngữ sử dụng 7 1.1. Tổng quan về World Wide Web và ngôn ngữ HTML 7 1.1.1. Tổng quan về World Wide Web (WWW) 8 1.1.2. Tổng quan về Web Server 8 1.1.3. Ngôn ngữ HTML 8 1.1.3.1. Khái niệm 8 1.1.3.2. Cấu trúc cơ bản của một file HTML 9 1.2. Active Server Pages 10 1.2.1. Giới thiệu về Active Server Pages 10 1.2.1.1. Khái niệm về Active Server Pages 10 1.2.1.2. Cách hoạt động của ASP 10 1.2.1.3. Cấu trúc của một trang ASP 11 1.2.1.4. Mô hình ứng dụng Web qua công nghệ ASP 11 1.2.1.5. Hoạt động của một trang ASP 12 1.2.1.6. Các tính chất của ASP 12 1.2.1.7. Một số ưu và khuyết điểm của ASP 13 1.2.2. Các đối tượng Built-in trong ASP 14 1.2.2.1. Đối tượng Request 14 1.2.2.2. Đối tượng Response 17 1.2.2.3. Đối tượng Session 19 1.2.2.4. Đối tượng Application 20 1.2.2.5. Đối tượng Server 21 1.2. 3. Các component của ASP 21 1.3. VBScript 22 1.3.1. Khái niệm về VBScript 22 1.3.2. Sự phát triển của VBScript 22 1.3.3. Kiểu dữ liệu của VBScript 22 1.3.4. Biến 23 1.3.4.1. Khai báo biến 24 1.3.4.2. Quy tắc đặt tên biến 24 1.3.4.3. Thời gian sống của biến 24 1.3.5. Hằng 25 1.3.6. Toán tử (Operator) 25 1.3.7. Các cấu trúc điều khiển chương trình 25 1.3.7.1. If then Else 25 1.3.7.2. Do Loop 26 1.3.7.3. For .Next 26 1.3.8. Procedures 26 1.3.8.1. Sub Procedure 26 1.3.8.2. Function Procedure 26 1.3.8.3. Cách dùng Sub và Function 27 1.4. Cơ sở dữ liệu MS Access 27 1.4.1. Giới thiệu MS Access 27 1.4.1.1. Định nghĩa lưu trữ dữ liệu 27 1.4.1.2. Xử lý dữ liệu 28 1.4.1.3. Kiểm soát dữ liệu 29 1.4.2. MS Access – công cụ để phát triển ứng dụng 29 1.4.3. Các đặc điểm của MS Access 30 1.4.4. Các đối tượng bên trong tập tin CSDL MS Access 31 1.4.4.1. Bảng (Table) 31 1.4.4.2. Truy vấn (Query) 32 chương II: Phân tích và thiết kế bài toán quản lý thư viện điện tử 33 2.1. Bài toán quản lý thư viện điện tử 33 2.1.1. Giới thiệu bài toán 33 2.1.2. Những ưu điểm của Thư viện điện tử 34 2.1.3. Phát biểu bài toán 34 2.1.4. Các chức năng hệ thống 35 2.1.5. Yêu cầu đặt ra cho hệ thống 36 2.2. Phân tích thiết kế hệ thống 38 2.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng 38 2.2.2. Sơ đồ xử lý hệ thống 39 2.2.3. Các sơ đồ chức năng con 40 2.2.4. Phân tích thiết kế CSDL 42 2.2.4.1. Các thực thể 42 2.2.4.2. Sơ đồ quan hệ 44 chương III: Cài đặt và sử dụng 45 3.1. Cách thức cài đặt chương trình 45 3.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình 46 3.3. Một số giao diện của trang Web 47 Kết luận 55 I. Nhận xét và tự đánh giá 55 II. Hướng phát triển trong tương lai 56 Tài liệu tham khảo 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY