Xây dựng website giới thiệu và bán đĩa phim trực tuyến

MỤC LỤC PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN1 1. Đặt vấn đề. 1 2. Mục tiêu đồ án. 1 3. Cơ sở lý luận. 2 3.1. Khái niệm về Internet. 2 3.2. Khái niệm về web. 2 3.3. Lập trình tương tác cơ sở dữ liệu. 3 3.3.1. Tìm hiểu về AppServ. 3 3.3.2. Ngôn ngữ PHP (Hypertext Preprocessor)8 3.3.3. Cơ sở dữ liệu MySQL17 3. Mục đích của hệ thống. 17 2.1. Về trang web17 2.2. Về người sử dụng. 18 PHẦN 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU19 1. Phân tích. 19 1.1. Những loại đối tượng sử dụng hệ thống. 19 1.2. Phân tích yêu cầu. 19 2. Sơ đồ thiết kế logic và hệ thống. 22 2.1. Sơ đồ thiết kế logic. 22 2.2. Sơ đồ hệ thống. 22 3. Thiết kế dữ liệu. 22 PHẦN 3. THIẾT KẾ XỬ LÝ26 1. Các thuật toán xử lý đối với Guest và Members. 26 1.1. Mô hình đăng ký. 26 1.2. Mô hình tìm kiếm . 27 1.3. Mô hình liên hệ. 27 1.4. Mô hình giỏ hàng. 28 1.5. Mô hình đăng nhập. 29 1.6. Mô hình đăng xuất30 2. Thiết kế xử lý đối với Admin. 31 2.1. Mô hình đăng nhập: như trên. 31 2.2. Mô hình đăng xuất: như trên. 31 2.3. Mô hình thêm phim . 31 2.4. Mô hình thay đổi thông tin phim . 32 2.5. Mô hình thêm thể loại phim . 33 2.6. Mô hình sửa thể loại phim . 34 2.7. Mô hình xử lý hóa đơn. 35 2.8. Mô hình thêm tin tức. 36 2.9. Mô hình sửa tin tức. 37 2.10. Mô hình xóa tin tức. 38 PHẦN 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN40 1. Sơ đồ liên kết các màn hình. 40 2. Danh sách các màn hình. 40 3. Một số hình ảnh giao diện. 41 PHẦN 5. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM . 56 1.Chuẩn bị:56 2.Thực hiện:56 3.Hoàn tất:57 PHẦN 6. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN58 1. Đánh giá. 58 2. Hướng phát triển. 58 KẾT LUẬN PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN1. Đặt vấn đề Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử, công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày càng trở nên một công cụ không thể thiếu, là nền tảng chính cho sự truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu. Giờ đây, mọi việc liên quan đến thông tin trở nên thật dễ dàng cho người sử dụng: chỉ cần có một máy tính kết nối internet và một dòng dữ liệu truy tìm thì gần như lập tức cả thế giới về vấn đề mà bạn đang quan tâm sẽ hiện ra, có đầy đủ thông tin, hình ảnh và thậm chí đôi lúc có cả những âm thanh nếu bạn cần Bằng internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đã thúc đẩy sự khai sinh và phát triển của thương mại điện tử và chính phủ điện tử trên khắp thế giới, làm biến đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Hiện tại trên thị trường , các website cho xem phim trực tuyến và download phim trực tuyến rất nhiều tuy nhiên một websitebán đĩa trực tuyến thì lại rất hiếm. Mà nếu xem phim và download phim sẽ rất tốn dung lượng, điều này là hầu như không thể đối với những người sử dụng gói dịch vụ Internet trả tiền theo dung lượng. Với đồ án này, chúng em xin được trình bày một cách thức quản lý website giúp cho những người quản trị dễ dàng trong việc phân quyền quản lý, thay đổi, cập nhật thông tin trang web, cũng như quản lý hiệu quả khách hàng và các đơn đặt hàng trên mạng. 2. Mục tiêu đồ án Nắm vững kiến thức, tìm hiểu và nghiên cứu ngôn ngữ lập trình PHP và MySQL - một kịch bản trình chủ mã nguồn mở được sử dụng để phát triển ứng dụng thương mại điện tử kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL rất mạnh mẽ và rất thịnh hành hiện nay. - Xây dựng một Website hỗ trợ cho việc bán hàng trực tuyến trên Internet: - Nhanh chóng, hiệu quả. - Đảm bảo chính xác, tiện lợi và dễ dàng sử dụng cho khách hàng. - Thuận tiện cho việc bán và mua hàng. - Dịch vụ khách hàng hoàn hảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY