Xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh

MỤC LỤC TÓM TẮT DỰ ÁN 5 CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 6 1.1. Các văn bản tài liệu Cơ sở để xây dựng Báo cáo Đầu tư xây dựng 6 1.1.1. Các văn bản pháp lý: . 6 1.1.2. Các văn bản kỹ thuật: . 6 1.2. Hiện trạng hoạt động của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 7 1.2.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước. 7 1.2.2. Hiện trạng môi trường nước thải. . 7 1.3. Sự cần thiết đầu tư . 8 1.4. Mục đích của dự án 9 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG . 11 2.1. Điều kiện tự nhiên 11 2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích . 11 2.1.2. Khí hậu 11 2.1.3. Địa hình, địa chất 11 2.2. Điều kiện hạ tầng 12 2.2.1 Cấp nước . 12 2.2.2 Cấp điện 12 2.2.3 Thoát nước và sử lý nước thải 12 2.2.4 Cây xanh . 12 CHƯƠNG 3 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH . 13 3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện. 13 3.2. Công suất hệ thống . 13 3.3. Thành phần nước thải bệnh viện . 14 3.4. Mức độ xử lý nước thải cần thiết 15 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀTĨNH 24 4.1. Các giải pháp thiết kế 24 4.1.1. Cơ sở kỹ thuật để thiết kế các công trình xử lý nước thải bệnh viện . 24 4.1.2. Các giải pháp thiết kế 24 4.2. Tính toán các công trình xử lý nước thải theo phương án lựa chọn ( phương án 4) . 25 4.2.1. Hố ga trước trạm xử lý nước thải 25 4.2.2. Ngăn tập trung và điều hòa nước thải 26 4.2.3. Bể chứa bùn . 26 4.2.4. Thiết bị xử lý sinh học chế tạo sẵn 26 4.3. Quy mô công trình 27 CHƯƠNG 5 HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 28 CHƯƠNG 6 KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN 30 6.1. Khái toán kinh phí 30 6.1.1. Cơ sở lập tổng kinh phí . 30 6.1.2. Khái toán kinh phí . 30 6.2. Xác định chi phí vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước thải . 32 6.2.1. Chi phí điện năng: . 32 6.2.2. Hóa chất tiêu thụ . 32 6.2.3. Lương công nhân 32 6.2.4. Sửa chữa nhỏ 32 6.2.5. Các chi khác (nước cấp, hút bùn cặn) . 32 CHƯƠNG 7 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN . 34 7.1. Nguồn vốn đầu tư . 34 7.1.1. Nguồn vốn đầu tư 34 7.1.2. Nguồn kinh phí vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải . 34 7.2. Kế hoạch đầu tư 34 7.2.1. Tiến độ thực hiện dự án . 34 7.2.2. Hình thức quản lý dự án . 34 7.2.3. Giai đoạn vận hành khai thác . 35 7.3. Hình thức Quản lý dự án . 35 7.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 35 7.3.2. Giai đoạn Xây dựng công trình . 35 7.3.3. Giai đoạn vận hành khai thác 36 7.4. Quản lý vận hành công trình 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY