Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường

PHẦN I PHẦN GIỚI THIỆU 1. Xây dựng thể chế: Bổ sung, đổi mới, liên kết, và cạnh tranh Các thể chế hỗ trợ thị trường như thế nào? Các thể chế hỗ trợ tăng trưởng và giảm nghèo đói như thế nào? Làm thế nào để xây dựng thể chế có hiệu quả? Cơ cấu và phạm vi của Báo cáo . Kết luận . PHẦN II. CÁC DOANH NGHIỆP 2. Nông dân Xây dựng các thể chế đất nông thôn được bảo đảm và có khả năng chuyển nhượng hơn Xây dựng các thể chế tài chính nông thôn có hiệu quả và dễ tiếp cận Xây dựng các thể chế có hiệu quả đối với công nghệ nông nghiệp và đổi mới Kết luận . 3. Quản trị doanh nghiệp Các doanh nghiệp trên thế giới có đặc điểm gì? Các thể chế quản trị tư nhân đối với doanh nghiệp . Các luật và trung gian chính thức . Kết luận . 4. Hệ thống tài chính Các nhà hoạch định chính sách nên khuyến khích hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng hay dựa vào thị trường? . Cần áp dụng hình thức điều tiết tài chính như thế nào? . Tăng cường hiệu quả trong khu vực tài chính: vai trò của sở hữu và cạnh tranh . Sự gia nhập của tác nhân nước ngoài và tài chính điện tử có thể làm thay đổi bản chất của thị trường tài chính . Làm thế nào để tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính Kết luận . PHẦN III CHÍNH PHỦ 5. Các thể chế chính trị và quản trị Các thể chế chính trị và sự lựa chọn chính sách Tham nhũng . Chính trị, thể chế, và thuế khoá . Kết luận . 6. Hệ thống tư pháp So sánh các hệ thống pháp luật và tư pháp Các bằng chứng mới về hai khía cạnh của hệ thống tư pháp: tốc độ và chi phí Các nỗ lực cải cách tư pháp . Sự công bằng Kết luận . 7. Cạnh tranh Cạnh tranh trong nước Cạnh tranh quốc tế . Kết luận . 8. Điều tiết cơ sở hạ tầng Cạnh tranh trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng . Cơ cấu của hệ thống điều tiết . Thiết kết việc điều tiết cơ sở hạ tầng để phân phối dịch vụ tới người nghèo . Kết luận . PHẦN IV XÃ HỘI 9. Chuẩn mực và hệ thống Thể chế không chính thức trên thị trường: lợi ích và hạn chế . Xây dựng và thích nghi các thể chế chính thức . Sự hội nhập giữa thể chế chính thức và thể chế không chính thức . Kết luận . 10. Phương tiện truyền thông đại chúng Sự độc lập . Chất lượng Mở rộng tầm hoạt động của các phương tiện truyền thông Các thể chế bổ sung cho truyền thông Kết luận . Chú thích tài liệu tham khảo Các chỉ số phát triển thế giới chọn lõc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY