Xây dựng phương án thay thế mạch động lực và thiết kế mạch điều khiển

Việc điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bằng phƣơng pháp giảm áp cũng có thể đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp xung áp . Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện bằng cách đóng ngắt động cơ vào nguồn một cách có chu kỳ với tần số cao . Khi đó điện áp đƣa vào động cơ sẽ đƣợc băm nhỏ . Các giá trị trung bình của điện áp và dòng điện phần ứng U ƣ , I ƣ và sức điện động của động cơ khi đóng và ngắt liên tục khóa S sẽ đƣợc xác định nếu biết trƣớc luật đóng ngắt khóa và các thông số của mạch

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY